Lukijoilta: Miksi ilmastohysteriaa lietsotaan jatkuvasti?

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC näyttää julkaisseen taas raporttinsa ilmakehän hiilidioksidin ihmisperäisestä lisääntymisestä sekä sen katastrofaalista vaikutuksista ihmiskunnan tulevaisuuteen.

On syytäkin ihmetellä, miksi IPCC lietsoo tämän tästä tuollaisia apokalyptisia ennusteita, jotka ovat aiheuttaneet jo vakavia käyttäytymishäiriöitä erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa.

Erityistä huomiota maailmanlaajuisestikin on herättänyt ruotsalainen eliittilapsi Greta Thunberg, joka on tullut tunnetuksi koululaisten kansainvälisen ilmastolakkoliikkeen perustajana ja joka kiertää tälläkin hetkellä maailmaa välttäen tietysti lentämistä siihen liittyvän hiilidioksidikammonsa vuoksi.

Jotain vastuuta toivoisi kuitenkin niiltä tahoilta, jotka ilmastohysteriaa lietsoessaan käyttävät kritiikittömästi hyväkseen tuota neurologista kehityshäiriötä potevaa lasta, jonka väitetään muka tunnistavan silmillään jopa ilmassa olevia hiilidioksidimolekyylejä.

Joka tapauksessa itse IPCC:n tavoite on ollut sen vuonna 1988 tapahtuneesta perustamisesta lähtien pyrkiä osoittamaan, että ilmaston lämpeneminen on seurausta ihmiskunnan aiheuttamasta hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen lisääntymisestä.

Alun perin korjaavana toimenpiteenä oli tarkoitus korvata fossiilienergia ydinenergialla, mutta Tsernobylin ja Fukushiman ydinvoimaloissa tapahtuneet vastoinkäymiset sekä fuusioenergian kehittämisessä ilmenneet viivästymiset ovat johtaneet lähinnä tuulivoimaloiden ja aurinkopaneelien kaltaisiin puuhasteluihin.

IPCC:n ennusteet perustuvat lähinnä ilmastofyysikoiden kehittämiin lukuisista osittaisdifferentiaaliyhtälöistä koostuviin malleihin, joiden käsitteleminen on mahdollista vain supertietokoneiden avulla, mutta joiden luotettavuus on kuitenkin ratkaisevasti riippuvainen huomattavasta joukosta varsin vapaasti valittavia parametreja.

Noiden monimutkaisten mallien perusteella saadut tulokset ovat tosin ristiriidassa esimerkiksi keskiajan lämpökaudelta ja uuden ajan pieneltä jääkaudelta peräisin olevien vuosilustojen perusteella saatujen lämpötilatietojen kanssa, joten IPCC:n valitsemien ennustemallien luotettavuuteen on syytäkin suhtautua varauksella.

Tulokset ovat tietysti sopusoinnussa IPCC:n itsensä asettamien tavoitteiden kanssa, mutta niihin ovat skeptisesti suhtautuneet erityisesti yksinkertaisempia mutta muutoin loogisia malleja käyttävät vastaavia ilmiöitä tutkineet insinööritaustaiset asiantuntijat.

On kuitenkin syytä ihmetellä IPCC:n vimmaa yrittää jatkuvasti osoittaa maapallomme kaikelle elämälle välttämättömän hiilidioksidin lievän nousun enteilevän lähestyvää katastrofia.

Esimerkiksi viimeaikaisten satelliittikuvien sekä IPCC:n raportin itsensäkin perusteella mantereittemme aavikkoalueita on vähitellen hiilidioksidin pienen lisääntymisen johdosta alkanut muuttua viheralueiksi, mikä jo sellaisenaan on osoitus luonnon itsensäkin kyvystä tasapainottaa tilannetta lisäämällä kasvillisuuden tuottamia hiilinieluja.

Valitettavasti maamme nykyinen punavihreä hallituksemme on päättänyt ohjelmassaan noudattaa kritiikittömästi IPCC:n masinoimia toimenpiteitä, maksoi mitä maksoi.

Esimerkiksi maamme talouden ja hyvinvoinnin yhtenä kulmakivenä olevan metsätalouden rasitteeksi on esitetty hakkuiden rajoittamista hiilinielujen lisäämiseksi, vaikka nykyisellä tavalla hoidetut metsämme toimivat hiilinieluina jopa muidenkin maiden hiilipäästöille.

Hallituspuolueiden edustajien esittämät suositukset mm. lopettaa lihansyönti, korvata polttomoottoriautot sähköautoilla, matkustaa julkisilla liikennevälineillä, boikotoida lentomatkustamista, siirtyä pienempiin asuntoihin yms. ovat jo siksi ylimitoitettuja, että niitä enemmistö kansalaisista tuskin suostuu lietsotusta ilmastohysteriasta huolimatta noudattamaan.

Pentti Ruotsala

Vaasa

Kommentoi