Lukijoilta: Miksi jatkuvasti tuota ilmastovouhotusta?

Göran Ekström aatteelleen uskollisena näyttää jatkavan tuota ilmastovouhotukseksi luonnehdittavaa liturgiaansa, jossa hän määrittelee minutkin ilmastodenialistiksi.

Haluankin todeta hänelle jo heti selvennykseksi, että olen lähinnä optimistisen insinöörimentaliteetin omaksunut ilmastorealisti, jonka ideologiana on pyrkimys ymmärtää ja edistää ihmiselämälle suotuisimpia ratkaisuja selviytyä kaikissa mahdollisissa olosuhteissa.

Olen usein jo julkisestikin ilmoittanut luottavani siihen faktaan, että maapallomme on kokenut pitkän historiansa aikana isoja ja pieniä jääkausia sekä niin ikään isoja ja pieniä lämpökausia, joihin ei ihmisellä ole ollut osaa eikä arpaa.

Olen lisäksi siinä vakaumuksessa, että vastaavien ihmisestä riippumattomien ilmastonmuutosten uskon edelleenkin jatkuvan, koska ne ovat lähinnä pääasiallisimman energialähteemme auringon toiminnoista riippuvia ajoittain toistuvia ilmiöitä, joiden globaalin luonteen vuoksi niiden estäminen ihmiskeinoin on tyystin toivotonta.

Ihmisen on siis yritettävä sopeutua noihin olosuhteiden muutoksiin olemassa olevien mahdollisuuksien mukaisesti.

Tässä mielessä äärimmäisiä esimerkkejä ovat maassamme 1600- ja 1800-luvuilla esiintyneet poikkeuksellisen kylmät jaksot, joiden johdosta jopa kolmannes väestöstämme kuoli nälkään.

Sitä vastoin poikkeuksellisen lämpimistä kausista ei ole ilmennyt juuri muita kuin positiivisia tietoja, joten miksi siis nyt pitäisi olla huolestunut, kun on pähkäillään ilmaston lievän lämpenemisen vaikutuksia.

Vaikka Ekström ei sitä erikseen mainitsekaan, niin hän näyttää uskovan ja luottavan varauksettomasti IPCC:n kyseenalaiseen teoriaan siitä, että ilmastonmuutos johtuisi yksinomaan fossiilisten polttoaineiden tuottamasta hiilidioksidista.

Ensinnäkin on syytä todeta, että yhä lisääntyvä joukko tiedeyhteisöjen edustajista on alkanut enenevässä määrin suhtautua epäillen noihin IPCC:n autoritäärisiin julistuksiin.

Lisäksi missään ei ole luotettavasti osoitettu, että juuri hiilidioksidimäärän lisääntyminen ilmakehässä aiheuttaisi noita Ekströmin ennustamia luonteeltaan jo apokalyptisia ilmiöitä.

Pikemminkin päinvastoin, sillä hiilidioksidimäärän lievän lisääntymisen on satelliittikuvienkin perusteella todettu lisäävän maapallon luonnon vihertymistä.

Luonnolla itselläänkin on näköjään taipumus tasapainottaa ilmastossamme ilmeneviä muutoksia.

Vetoaminen nuorisoon ja sen manipuloituun käyttäytymiseen on tulkittavissa jo edesvastuuttomaksi keinoksi yrittää edistää omia ajatuksiaan niin ilmastopolitiikassa kuin muutoinkin yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Hänen tulisi viimeinkin myöntää, että esimerkiksi tuo kansainvälisen Extinction Rebellion –nimisen vallankumousliikkeen marionetiksi valittu teinityttö Greta Thunberg toistaa ympäri maailmaa järjestetyissä tilaisuuksissa kuta kuinkin sanasta sanaan vain hänen taustajoukkojensa sanomaa.

Nuorisolla on yleensäkin ollut tapana käyttäytyä syystä tai toisesta valitsemiensa esikuvien mukaisesti, mutta näin röyhkeästi manipuloitua toimintaa ei ole ilmennyt juuri muutoin kuin totalitäärisesti johdetuissa yhteiskunnissa.

Jo tässäkin mielessä toivoisin niin Ekströmin kuin hänen hengenheimolaistensakin asennoituvan realistisesti ja erityisesti myös vastuuntuntoisesti ilmastonmuutostakin koskeviin asioihin.

Pentti Ruotsala

Vaasa

Kommentoi