Lukijoilta: Miksi kyläkoulu suljetaan, vaikka edellytykset säilymiselle täyttyvät?

Alajärven kaupunki on mainostanut elinvoimaisia kyliään. Silti taktiikka on sulkea kaikki kyläkoulut.

Ajojahti Uusikylän koulua kohtaan on kestänyt vuosia. Sulkemiseen on etsitty syitä jatkuvasti. Koulun korjausmahdollisuudesta suoraan kaupunginjohtajalta kysyttäessä vastaus on ollut, ettei korjaus ole rahasta kiinni. Kouluverkkoa on supistettava.

Uusikylän oppilasmäärä vuosina 2019–26 on 25–32. Oppilaista 60 prosenttia on ns. kävelyoppilaita, 40 prosenttia kyyditysoppilaita Möksystä (9) ja Koivumäeltä (3). Sivistystoimenjohtajan nyt käyttämässä vanhassa oppilasennusteessa eivät näy kylälle muuttaneet uudet lapsiperheet.

Oppilaiden siirrosta Paalijärven kouluun ilmoitettiin kolme päivää ennen kesälomia. Mahdollisuutta liikuntasalin ja kerhorakennuksen käyttöön opetustiloina ei edes harkittu, vaikka vastaavanlaisissa tiloissa mm. Kyyjärvellä on nykyaikaiset opetustilat.

Vanhemmille järjestetyssä kuulemistilaisuudessa sivistystoimenjohtaja ilmoitti, että hän ei ole lakkauttamassa koulua ja että siirto Paalijärvelle on vain väliaikainen. Kesäkuun alussa vanhemmille tulikin yllätyksenä sivistystoimenjohtajan ehdotus koulun lakkauttamisesta.

Syksyllä koulu Paalijärvellä alkoi epätietoisuudessa koulukyydeistä. Osalla lapsista koulumatkan kokonaispituus ylitti lain säätämän 2,5 tunnin rajan. Vanhempien puuttuessa asiaan kyytejä lisättiin niin, että koulumatka saatiin lain sallimiin rajoihin.

Paalijärvelle menee aamuisin kolme eri kyytiä ja iltapäivällä tulee takaisin kolme eri kyytiä. Tämänhetkisellä koulukuljetuskyytien rahasummalla koulu olisi jo korjattu.

Lapset kokevat kyydit pitkinä ja rasittavina. Lasten kertomusten mukaan pienemmät oppilaat eivät malta istua paikoillaan linja-autossa, mikä työllistää kuskia hänen joutuessaan komentamaan oppilaita ja välillä pysäyttämään auton sen vuoksi.

Ihmisillä on käsitys, että Uusikylän koulu olisi täysin homekoulu. Kuitenkaan sisäilmamittauksissa löydetyille mikrobeille ei ole määritelty terveydelle haitallisia raja-arvoja. Todellinen korjaustarve koskisi lattioita, mikä ei rahallisesti olisi suuri investointi.

Kyläläiset ovat itse luvanneet suorittaa remontin työosuuden. Kaupungille jäisivät vain materiaalikustannukset. Jos kaupunki olisi ollut yhteistyöhaluinen, kyläläiset olisivat korjanneet koulun jo kesän aikana.

Paalijärven koulun vanhempainillassa oli vanhempia painotettu korostamaan lapsille vain positiivista puhetta Paalijärven koulusta. Seuraavana aamuna koulussa oli järjestetty lapsille kysely koulumuutoksesta. Kaikille lapsille ei annettu edes mahdollisuutta vastata kyselyyn itse, vaan opettaja vastasi näiden lasten puolesta.

Vanhemmille suunnattu kysely netissä oli todella vaikeasti tulkittavissa. Lapsille suunnatun kyselyn perusteella lähes kaikki kaipaavat Uusikylän kouluun.

Uusikylän lapset tuntevat itsensä ulkopuolisiksi, koska opettajat puhuttelevat lapsia Uusikylän ja Paalijärven oppilaina. Lasten mukaan koulussa oli kysytty ”jotain lehtijuttua varten”, mitä he tykkäävät Paalijärvellä olemisesta. Lasten todellisia vastauksia ei otettu huomioon. Lasten mukaan mitään huonoa koulusta ei saanut sanoa.

Uusikylän koululla kyläläiset ovat järjestäneet tapahtumia, joissa on kerätty varoja oppilaiden luokkaretkiin ja koulun tarpeisiin. Koulun liikuntahalli ja piha-alue ovat aktiivisessa harrastuskäytössä. Käyttäjät tulevat koko Alajärven alueelta ja naapurikunnista. Piha-alueen leikkipaikat toimivat kylän pienimpien lasten leikkipaikkana.

Jos Uusikylän koulu lakkautetaan pysyvästi, on oppilaista suurin osa valmiita siirtymään Kyyjärven puolelle kouluun. Koulumatkat, koulun alkamis- ja loppumisajat sekä koulun rakennukset Kyyjärvellä ovat paremmat kuin Paalijärvellä. Kyyjärvelle menee suora asfalttitie, kun taas tämän hetkinen Paalijärvelle menevä tie on monttuinen ja mutkainen.

Ajallisesti ei ole merkitystä, kumpaan suuntaan lapset menevät kouluun.

Sivistystoimenjohtaja ajaa samoilla kuljetus- ja säästösuunnitelmilla Uusikylän koulun lakkauttamista vuodesta toiseen. Hänen mukaansa talousarviota vuodelle 2020 ei voida tehdä ennen kuin Uusikylän koulu on lakkautettu.

Meitä kiinnostaa, onko sivistystoimenjohtaja jäävi tekemään Paalijärveä koskevia päätöksiä. Jos Uusikylän oppilaita ei olisi siirretty Paalijärven koululle, olisiko Paalijärven koulu pudonnut kaksiopettajaiseksi kouluksi?

Annika Pitkänen ja Uusikylän koulusta huolestuneet kuntalaiset

Alajärvi

Kommentoi