Lukijoilta: Minä en kadehdi pakolaisia

Sosiaalisessa mediassa elää väite, että Kelassa rikotaan perustuslain yhdenvertaisuuspykälää ja yhdenvertaisuuslakia antamalla enemmän tukea ulkomailla syntyneelle asiakkaalle, kuin samassa elämän- ja taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomessa syntyneelle.

En löytänyt kuitenkaan toimeentulotukilaista enkä sosiaali- ja terveysministeriön oppaasta toimeentulotukilain soveltajille tukea tuolle väitteelle. Ja luulisi, että eduskunnan oikeusasiamiehelle olisi tehty kanteluita tuollaisesta laittomuudesta, mutta ei ole. Hänhän valvoo viranomaisten toiminnan laillisuutta pääasiassa tutkimalla hänelle tulevia kanteluita.

Se on siis valeuutinen. Valeuutinen muuttuu somessa helposti todeksi.

Sitten hiukan toisesta puheenaiheesta, lasten hankinnan kannattavuudesta.

Suomessa sotien jälkeisissä olosuhteissa synnytettiin kaksi kertaa niin paljon lapsia vuodessa kuin nyt. Silloin ei lapsen arvoa mitattu rahassa.

Ensi vuonna ensimmäisen suuren ikäluokan elossa olevat jäsenet täyttävät 75 vuotta.

Vuonna 2016 Suomen sisäinen väestönkasvu kääntyikin miinukselle eli asukkaita alkoi kuolla enemmän kuin lapsia syntyy. Suomeen on kuitenkin halunnut muuttaa enemmän ihmisiä kuin täältä pois, niin että asukasmäärä on vielä lisääntynyt.

Tarvitsemme siis ulkomailta synnyttäjiä, ettei kansa kuihdu. Hedelmällisessä iässä olevat pakolaisnaiset ovatkin synnyttäneet ja kasvattaneet ahkerasti lapsia Suomeen. Suomi pysyy asuttuna. Suomessa on paljon parempi hankkia lapsia kuin pakolaisleirillä. Eikä näitä lapsia tarvitse erikseen kotouttaa. Syntyvät suoraan suomalaiseen kulttuuriin.

Vaasassa ylittikin vielä viime vuonna syntyvyys kuolleisuuden. Lisäksi tänne halusi muuttaa ulkomailta enemmän ihmisiä kuin täältä ulkomaille, niin että vaikka Vaasasta muutti ihmisiä muihin kuntiin enemmän kuin muista kunnista Vaasaan, niin Vaasan asukasmäärä kuitenkin kasvoi.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi