Lukijoilta: Mitä Vaasa voi tehdä viittomakielisten palvelujen puolesta?

Kuurojen tulkkauspalveluita koskeva 18.3.2019 päivätty valtuustoaloite useine allekirjoittajineen on kuluvan syksyn aikana kirvoittanut keskustelua lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa kuuroille perustavanlaatuisen tärkeästä asiasta.

Kuurojen tulkkauspalveluiden järjestämisvelvollisuus siirtyi kunnilta Kelalle tulkkauspalvelulain (133/2010) tultua voimaan 1.9.2010. Tämä todetaan myös valtuustoaloitteeseen annetussa vastauksessa, jonka voi lukea kaupunginvaltuuston 31.8.2020 päivätystä pöytäkirjasta. Kela on siis jo kymmenen vuoden ajan vastannut tulkkauspalvelun toimeenpanosta ja järjestämisestä.

Palvelun toteutuksesta ja toimivuudesta lienee yhtä monta mielipidettä kuin on käyttäjiäkin, mutta kuuroilla on joka tapauksessa mm. mahdollisuus esittää tulkkitilausta tehtäessä toivomus siitä, kuka tulkkina toimii. Kela toteuttaa toivomukset mahdollisuuksien mukaan.

Tällä hetkellä Kelan tulkkauspalvelukeskus palvelee kuutena päivänä viikossa aukioloaikojensa puitteissa. Hätätilanteissa voi ottaa yhteyttä suoraan joko tulkkauspalvelun tuottajaan tai itse tulkkiin. Hätäilmoituksen puolestaan voi lähettää tekstiviestillä hätänumeroon. Lisäksi asioita voi hoitaa myös Kelan etäpalvelun avulla, mikä tarkoittaa etätulkkausta esimerkiksi akuutisti syntyvässä tulkkauksen tarpeessa, kunhan se syntyy aukioloajan puitteissa.

Tätä kirjoitettaessa vietetään YK:n kansainvälistä viittomakielten päivää. Päivä osuu tänä vuonna keskelle kansainvälistä kuurojen viikkoa, jonka aikana juhlistetaan koko maailman kuurojen yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta sekä kiinnitetään huomiota kuurojen ja muiden viittomakielisten oikeuksien parantamiseen.

Kuurojen viikon hengessä toivommekin, että kuurojen ja muiden viittomakielisten oikeuksista kiinnostuneet tahot puhaltaisivat yhteen hiileen ja työskentelisivät näiden asioiden puolesta.

Selvittäkää ovatko varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevat kuurot lapset sekä vanhustenhoidossa olevat kuurot ikäihmiset tasa-arvoisessa asemassa kuuleviin nähden? Toteutuuko äidinkieleltään viittomakielisten kuulevien lasten oikeus saada äidinkielen opetusta?

Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä: Toteutuuko viittomakielinen saavutettavuus Vaasassa yleisesti ottaen?

Vaasan Kuurojen Yhdistys ry. –

Vasa Dövas Förening rf.

Hallitus

Kommentoi