Lukijoilta: Monipaikkaisuutta, paikkariippumattomuutta ja laajakaistaa

Maakunnille monipaikkaisuus ja paikkariippumaton työ ovat avainasioita. Koronakevään kokemusten vahvistamina osa ihmisistä siirtyy kokoaikaisesti etätyöhön ja osa työskentelee muutamia päiviä viikosta esimerkiksi mökiltään. Nämä ihmiset tuovat alueen yrityksille tuloja ja luovat uutta työtä. Kyse on merkittävästä aluetalouden kasvupotentiaalista ja elinvoimalisästä. Monipaikkaisuudessa on lisäksi kysymys ihmisten omista valinnoista, halusta asua väljemmin, lähellä läheisiä ja luontoa. Tämä luo myös maaseudulle elinvoimaa.

Keskeistä etätyön edistämisessä ovat toimivat tietoliikenneyhteydet ja etätyöhön liittyvien palveluiden konseptointi. Tämä tarkoittaa vapaa-ajan asuntojen laajakaistayhteyksien kehittämistä. Tämän takia tarvitsemme kiinteiden yhteyksien edistämistä sekä mobiiliverkon tukiasemien kuiduttamista.

On aika rakentaa valokuidut ja mobiiliverkot kaikkien saataville. Nämä hankkeet ovat erinomaisia talouden kohentamiseksi, onhan elvytys- ja muita talouden uudelleenrakentamisvaroja käytössä.

Kasvupotentiaalia on etätyötä tukevien, erilaisten kustannustehokkaiden yhteisöllisten työtilojen tarjoamisessa ympäri maakunnan. Osittain etätyötä voidaan tehdä vapaa-ajanasunnoilla, mutta rinnalle tarvitaan toimivia palveluita, kuten tulostus- tai videoneuvottelumahdollisuuksia sekä hyvää työergonomiaa.

Monipaikkaisuuden edistämiseksi kuntien ja valtion on purettava byrokratiaa. Rakentamiseen ja asumiseen liittyviä normeja ja lainsäädäntöä on sujuvoitettava edelleen. Kyse on kuntien toimintakäytännöistä. Kun kuntien rakennusjärjestykset tai voimassa oleva lainsäädäntö on ketterää, tästä hyötyy jokainen. Esimerkkinä se, että kuntien tekniset toimet tekevät yhteistyötä ja pystyvät mahdollisimman kattavasti käsittelemään rakennus- ja toimenpidelupia myös kesäaikaan.

Maaseudulle rakentaminen tarvitsee kannusteita, koska ei ole vaaraa, että sinne rakennettaisiin liikaa. Tavoite pitää olla käänteinen kakkosasuminen, ykkösasunto maakunnassa ja kakkosasunto pääkaupunkiseudulla.

Meneillään oleva kesä on kotimaan matkailutoimijoille valtava mahdollisuus. Kehitetään yhdessä palvelukonseptit niin, että tulevina vuosina maakuntien yksi tärkeimpiä elinvoiman edistäjiä on monipaikkaisuus, ja kehittyvimpiä elinkeinoja on kestävä, monipuolinen matkailu.

Jari Leppä

maa- ja metsätalousministeri (kesk.)

Kommentoi