Lukijoilta: Monipuolinen keskustelu hyvä asia

Arvoisa Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja!

Maailman suurien demokratiaongelmien ja kotimaan monen tuskaisen asian keskellä, eikö ole lohdullista, että Vaasassa ”onnellisten ihmisten kaupungissa” voidaan käydä monipuolista keskustelua kaupunkilaisia kiinnostavasta asiasta? (I-P, 13.1.)

Vaasassa haetaan jatkuvasti keinoja, miten kaupunkilaiset saataisiin kiinnostumaan ja osallistumaan yhteisiin asioihin. Parhaaseen jouluaikaan ilahduttavan moni on ylittänyt kynnyksen ja laatinut muistutuksen Sisäsataman huoltorakennuksen poikkeamisluvasta. Ei ole mitään syytä väheksyä käytyä keskustelua ja kannanottoja, vaikka ne eivät kaikilta osiltaan osuisikaan kohdalleen.

Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston päättäjät ovat monella tavalla tärkeän asian äärellä. Muistutuksissa esitettyjen mielipiteiden lisäksi kysymys on myös koko päätösprosessin lainmukaisuudesta, suunnitellun rahoitusratkaisun kestävyydestä ja siitä, mihin kaikkeen poikkeamisluvan myöntäminen johtaa.

Olen iloinen, että monissa muistutuksissa – lehtitietojen mukaan – on perätty kokonaisnäkemystä ranta-alueen kehittämisestä. Haluan myös puolustaa Kuntsin modernin taiteen museon asemaa, kuten Vaasan kaupungin museoiden lausunnossa todetaan: huoltorakennus ”ei ratkaisen Kuntsin ja terassiravintolan toiminnan yhteensovittamisesta aiheutuvia ongelmia”. Ongelmia ei pidä sinetöidä rakentamalla suunniteltu huoltorakennus.

Sirpa Sainio

Vaasa

Kommentoi