Lukijoilta: Muovin kierrätyksen palkitsemisesta

Lehdessä oli 21.3. laaja artikkeli muovin kierrätyksen ongelmista ja ratkaisuista. Artikkelissa viitattiin uuteen Euroopan Unionin strategiaan muoveista kiertotaloudessa. Asiakirjat saa ladattua IPEX-palvelusta (ipex.eu) tunnuksella COM/2018/28.

Euroopan Unionin strategia muoveista kiertotaloudessa ei ole lainsäädäntöpaketti, ja strategia on annettu tiedoksi Euroopan Unionin jäsenmaiden parlamenttien käsittelyä varten.

Strategiassa on ehdotettu erilaisia toimenpiteitä muovien käsittelyn ja kierrätyksen suhteen.

Yksi toimenpide olisi Euroopan komission edistämä kansainvälisten standardien laatiminen, jotta voidaan lisätä teollisuuden luottamusta kierrätettävien tai kierrätettyjen muovien laatuun.

Käytännössä tarvitsemme laajan standardointihankkeen kehittämään muovien kierrätystä.

Yksi osa muovien kierrätyksen standardeja olisi erilaisten mikrosirujen ja viivakoodien yhdistetty käyttö. Tällöin eri muovilaaduille voitaisiin kehittää tunnisteet, jotka olisivat muovipakkauksissa jo ostohetkellä.

Yhtenä esimerkkinä voisi olla muovipakkaus ja muovipakkauksen muovikansi, jolloin sekä muovipakkauksella että muovikannella olisi oma mikrosiru ja viivakoodi.

Tämän jälkeen pitäisi tietysti kehittää teknisiä ratkaisuja, joissa hyödynnettäisiin mikrosiruja ja viivakoodeja eri tavoin.

Mikrosirujen ja viivakoodien standardoinnin jälkeen voisimme ottaa käyttöön pantit, jolloin muovin kierrätyksestä saisi kunnolliset palkkiot.

Ongelma on kansainvälisten standardien puute, jolloin esimerkiksi Euroopan Unionin tasolla ei ole vielä mikrosirujen ja viivakoodien standardeja käytössä.

Paras tapa olisi suomalainen innovaatiokilpailu mikrosiruja ja viivakoodeja käyttäville teknisille ratkaisuille, joita voisimme ottaa Suomessa käyttöön.

Tärkeä aihepiiri suomalaisessa innovaatiokilpailussa olisi teknisten ratkaisujen kestävyys kovilla pakkasilla.

Tämän jälkeen voisi ainakin suomalaisissa pakkauksissa olla käytössä mikrosiruja ja viivakoodeja, jolloin jokaisesta palautetusta muovipakkauksesta saisi rahallisen korvauksen.

Suomalainen pullojen kierrätysjärjestelmä on saatu ratkaistua vuosien mittaan. Voisimme siirtyä muovipakkauksien palautuksessa samantapaiseen kierrätystä palkitsevaan järjestelmään.

Jukka Rannila

Jalasjärvi

Kommentoi