Lukijoilta: Muut lehdet

Kai Hirvasnoro kirjoittaa Kansan Uutisissa rikkaasta eliitistä.

Laman aikana puhuttiin yhteisistä talkoista, mutta todellisuudet alkoivat erkaantua heti sen jälkeen. Suuret tuloerot, johtajien palkitseminen ja avokätinen osinkopolitiikka olivat merkkejä uudesta ajattelusta, markkinavallan noususta.

Kouriintuntuva ajankohtainen esimerkki täysin eri todellisuuksista on se, että Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen tyytyy tänä vuonna ”vain” 460 000 euron vuosipalkkaan lepytelläkseen työntekijöitä, joiden 2 200 euron palkasta ollaan leikkaamassa jopa puolet. Rinteen hallitus yrittää kääntää suuntaa puhumalla hyvinvointitaloudesta. Leikkausten sijaan rahaa sijoitetaan ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen.

Vastassa ovat vahvat voimat. Kuten tutkimuksesta ilmenee, rahaeliitillä on myös poliittista vaikutusvaltaa.

Kommentoi