Lukijoilta: Muut lehdet

Koillissanomat:

Kuusamossa on kolme karhun- kuvausta tarjoavaa yritystä ja bisneksen arvoksi arvioidaan jo miljoona euroa vuodessa. Olemassa olevia elinkeinoja ei ole varaa menettää. Karhulla on Kuusamolle suuri symbolinen arvo. Kuusamon Suurpetokeskuksen Juuso-karhusta on tullut koko Suomen yhteinen oma nallukka. Myös paikallisesti Juuso koetaan niin tärkeänä, ettei Kuusamotalon pihalle nousseen karhupatsaan aiheesta kuulunut laisinkaan soraääniä.

Suhtautuminen karhuihin ja niiden ympärillä oleviin elinkeinoihin näyttäytyvät helposti paikallisia jakavana asiana. Nyt on kuitenkin tärkeää, ettei juopaa päästetä syntymään. Jos näillä selkosilla keskitytään naapurin kampittamiseen, ei täällä pian ole elämisen edellytyksiä kenelläkään. Sen sijaan on etsittävä ratkaisua, jossa rauhanomainen rinnakkaiselo on mahdollista.

Kommentoi