Lukijoilta: Muut lehdet

Epäily ja pohdinta on sallittua myös isosille

Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinilä kirjoittaa laajasta rippikoulukyselystä:

”Hätkähdyttävänä rippikoulukyselyssä voi pitää sitä, että isosista, joita kyselyyn osallistui 2 598, vain 51 prosenttia sanoi uskovansa Jumalaan. 43 prosenttia isosista uskoo Jeesuksen nousseen kuolleista. Rippikoululaisilla nämä luvut ovat vieläkin alhaisempia.

Jos tulosta katsoo myönteisesti, niin nämä luvut kertovat rehellisyydestä kysymyksiin vastattaessa.

Toiseksi on syytä muistaa, että teini-ikäiset ovat usein vasta muodostamassa maailmankuvaansa.

Kolmanneksi vastaukset osoittavat, että seurakuntien toiminnassa on mukana monipuolisesti erilaisia ihmisiä. Epäily ja pohdinta ovat sallittua myös isosille.”

Kommentoi