Lukijoilta: Muut lehdet

Ilmastonmuutoksen torjunnassa suurin vastuu on poliitikoilla

Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi pitää otsonikerroksen elpymistä kannustavana esimerkkinä siitä, että kansainvälisin sopimuksin pystytään tekemään merkittäviä, koko planeettaa hyödyttäviä päätöksiä.

”Olennaista on, että poliitikot ymmärtävät toimia riittävän varhain, koska korjaavat toimenpiteet vaikuttavat luontoon hitaasti.”

”Suomessa käydään parhaillaan laajaa keskustelua siitä, kuuluuko ilmastonmuutoksen torjuminen yksilöille vai päättäjille. On ilmiselvää, että suurin vastuu on poliitikoilla ja valtioilla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Mutta kuten 1980-luvulla otsonikerroksen kohdalla, äänestäjät – eli yksilöt – lopulta määrittelevät, millaisella vauhdilla poliitikot asioihin tarttuvat.”

Kommentoi