Lukijoilta: Muut lehdet

Kaleva:

Apulaisoikeusasiamiehen päätökseen sisältyy yllättävä tulkinta myös juhlatilasta: paikasta välittyy jo ”itsessään uskonnollisia merkityksiä”. Ilmaus on hatara ja siitä nouseva tulkinta ylikireä ja arjelle vieras. Esimerkiksi Oulun tuomiokirkossa on järjestetty Oulun lyseon lakkiaistilaisuuksia. Näin siksi, että koululla ei ole riittävän suurta salia.

Julkisuuteen ei ole noussut tapauksia, joissa juhlatila olisi koettu jonkun osallistujan vakaumusta loukkaavaksi. Perustuslakivaliokunta arvioi mietinnössään niin ikään, että pitkälle viety uskonnollista alkuperää olevien perinteiden välttäminen ei edistä uskonnollista suvaitsevaisuutta. Kirkkorakennukset ovat toki uskonnolliseen käyttöön rakennettuja mutta samalla osa kulttuuriperintöä. Tämän perinteen tuntemista voi pitää osana yleissivistystä, vakaumuksesta riippumatta.

Kommentoi