Lukijoilta: Muut lehdet

Kyösti Jurvelin kirjoittaa Kauppalehdessä:

Kuntaliiton ja maakuntien tilaamasta selvityksestä käy ilmi, että valtaosa kunnista voisi vuonna 2030 taloudellisesti nykyistä paremmin, jos ne muokkaisivat toimintansa väestörakennetta vastaavaksi.

Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi reippaita leikkauksia varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen.

Toki laskelmat ovat kaavamaisia, mutta hömpäksi niitä on turha tuomita.

Ihmeteltäväksi jää, kuka hoitaa syrjäseudun palvelukodissa dementoituvaa vanhusta. Tekeviä käsiä on tulevaisuudessa vähän.

Koska kunnissa ei olla valmiita sammuttamaan valoja katkaisija kerrallaan, maakuntauudistus voisi olla käypä vaihtoehto.

Jos paikallispoliitikot eivät uskalla itse tehdä ikäviä päätöksiä, maakuntatasolla näkymä voisi olla jo toinen.

Kommentoi