Lukijoilta: Naisten roolia kuntien päätöksenteossa vahvistettava

Kuntavaaleissa kukin valitsee oman edustajansa. On hyvä muistaa, että yhtään tuolia ei jätetä tyhjäksi, vaan aina joku istuu päättämässä meidän puolestamme. Maassamme naiset kantavat työelämässä harvinaisen suuren vastuun hyvinvoinnista, erityisesti hoivassa ja koulussa, mutta myös kodeissa. Siksi naisia tarvitaan lisää päätöksentekoon.

Kuntavaalit ovat lähtökohdiltaan tosi tärkeät, kunnassa me asumme ja toimimme, ja arkipäivän tarpeet sekä toivomukset ovat pitkälti riippuvaisia kunnan politiikasta ja hallinnosta. Kunnilla on vahva rooli, ja kokoomuksessa kunnat halutaan jatkossakin pitää vahvoina, Pohjoismaiden mallin mukaisesti. Tämä edellyttää, että tietyt edellytykset täyttyvät. Eikä sote-uudistusta toteuteta esitetyn kaltaisena.

Elinvoimaisessa kunnassa luodaan pohja hyvälle koulutukselle, mikä puolestaan ruokkii osaamista, ideoita ja työpaikkoja, ja tämä taas puolestaan laittaa elämän sykkimään, ja näin kunta kehittyy. Vaasan mallia yhteistyöstä kaupungin, koulujen ja elinkeinoelämän välillä on jatkettava, kehitettävä ja vahvistettava edelleen.

Me ehdokkaat lähdemme vaaleihin mukaan edustamaan tiettyjä intressejä ja arvoja sekä toimimaan yhteisymmärryksessä kuntalaisten kanssa. Vaalien lähestyessä meidän jokaisen kannattaa miettiä mitä mieltä olemme kaupunkimme toiminnasta, palveluista ja kehityksestä.

Mielestäni yksi tärkeimpiä kysymyksiä Vaasassa on hyvinvoinnin turvaaminen vauvasta vaariin. Se edellyttää hyvää väestönkehitystä ja korkeaa työllisyyttä, sillä ne ratkaisevat sen, miten rahaa riittää jaettavaksi paitsi kunnassa, myös omassa perheessä. Em. asioilla voimme vaikuttaa myös koulutukseen sekä perheiden elinehtoihin, ja sitä kautta mm. lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä harrastusmahdollisuuksiin, mitkä ovat itselleni tärkeitä asioita.

Emme saa ummistaa silmiämme huumeidenkäytöltä, psyykkiseltä pahoinvoinnilta tai syrjäytymiseltä nuorten keskuudessa. Tähän yhtälöön sopii huonosti hallituksen esitys siitä, että kuraattorit ja koulupsykologit siirrettäisiin kouluympäristöistä hyvinvointialueille.

Kaupungin imagolla on tässä tärkeä merkitys, koetaanko oma kaupunki sellaiseksi paikaksi, jonne halutaan jäädä ja jota halutaan kehittää. Vaasasta olisi tehtävä Onnellisin kaupunki, ihan käytännössä!

Viime vuodet olen toiminut Kokoomuksen Pohjanmaan piirihallituksen varapuheenjohtajana, puoluevaltuuston jäsenenä ja puoluehallituksen varajäsenenä. Tämä on kypsyttänyt näkemyksiä.

Olen kokenut, että opettajan, naisen ja äidin näkökulmia tarvitaan lisää.

Riitta Pääjärvi-Myllyaho (kok.)

Vaasa

Kommentoi