Lukijoilta: Näkemyksiä hyvinvointialueesta

Vasemmistoliiton vaasalainen paikallispoliitikko Harri Moisio esittää näkemyksiä Pohjanmaan hyvinvointialueesta Ilkka-Pohjalaisen perjantainumerossa (9.4.). Hän on sitä mieltä, että ”suuntaa pitää korjata” ja hän miettii, syttyykö esillä olevasta versiosta vain kaiken summa vai jotain jalompaa.

Sote-uudistuksen, sekä valtiollisen että Pohjanmaalla vapaaehtoisesti valmistellun, perusajatuksena on, että integroidaan kuntien sosiaalityö, perusterveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito siten, että muodostetaan kokonaisuus. Tämä on alusta lähtien ollut Pohjanmaalla suoritetun työn johtotähti ja näin toimimalla muutetaan todella suuntaa.

Kiitos siitä, että olemme täällä aloittaneet työt hyvissä ajoin ja meillä on ollut mahdollisuus keskustella suunnitelluista toimenpiteistä kaikkien jäsenkuntiemme kanssa, häämöttää kaikkia osapuolia tyydyttävä versio.

Voidaksemme laatia tarkempia suunnitelmia siitä, miten toimitaan käytännön tasolla, on aloitettava jostain. On palkattava johtavia viranhaltijoita, jotka osaltaan voivat laatia tarkempia suuntaviivoja. Nyt ei ole kyse siitä, että he miettisivät mitä tehdä sen jälkeen, kun heidät on palkattu. Erittäin laaja valmistelutyö oli tehty ennakkoon jo siinä vaiheessa, kun heidät palkattiin.

Kaikkia suunniteltuja muutoksia on käsitelty kaikkien kaupungin- ja kunnanjohtajien kanssa, ohjausryhmässä, joka koostuu kaikista kuntiemme valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajista sekä kunnanjohtajista ja vielä piirin hallituksessa ja valtuustossa. Moisio on itse valtuuston jäsen.

Luodaan suuri kokonaisuus, suurin maakunnassamme koskaan nähty. Palkattujen määrä nousee noin 7 000:een. On vaativa työ saada aikaan kokonaisuus, jossa huomioidaan mahdollisimman oikeudenmukainen poliittinen edustus, talous, kielet, alueelliset näkemykset jne.

Pelkästään 13 kunnan ja kahden kuntayhtymän toimintaperiaatteiden yhteensovittaminen ja kokonaisuuden ensimmäisen talousarvion aikaansaaminen on todella haasteellinen tehtävä.

Moisiota eniten kiinnostava sektori, lapsi- ja perhepalvelut sekä lastensuojelu, on erittäin tärkeä sektori mutta yksi monen muun joukossa. Mahdollisuudet hoitaa sitä tyydyttävällä tavalla lisääntyvät huomattavasti uudistetussa kuntayhtymässä, mikäli verrataan mahdollisuuksiin yksittäisessä peruskunnassa. Mutta, myös muita sektoreita kohtaan on osoitettava yhtä paljon huomiota.

Lähipalvelu lienee hyvinvointialueen tärkeimpiä tehtäviä. Pyrkimyksissämme kommunikoida, mitä lähipalvelu tarkoittaa eri sektoreilla, tulemme tietenkin osoittamaan suurta huomiota eri sektoreille ja huomioimaan olemassa olevia erilaisuuksia ja tarpeita.

Moisio toteaa lopuksi, että vaikuttaa siltä, että ollaan luomassa yksikköä, joka tarvitsee lisää rahaa voidakseen aloittaa toimintansa, vaikka uudistuksen tavoitteena on vähentää nykyistä kustannuspainetta.

Kustannukset noussevat jonkun verran aloitusvaiheessa. Näin on tapahtunut niillä hyvinvointialueilla, jotka ovat aloittaneet toimintansa ennen meitä. Vaikka meillä on ollut paremmat mahdollisuudet valmistella uudistusta kuin muualla, alkutoimenpiteet tulevat aiheuttamaan lisäkustannuksia mutta pitkällä tähtäimellä aikaansaadaan säästöjä. Näin on myös käynyt muualla.

Suurta työtä varten jo palkatut johtavat viranhaltijat ovat päässeet hyvin vauhtiin, he muodostavat erittäin hyvin toimivan teamin. Työtaakka on aikamoinen, toivomme ja uskomme, että kaikki jaksavat. Meneillään oleva vuosi on raskain, monet tekevät työtä enemmän kuin 100 %. Uskallamme väittää, että edellytykset vielä paremmalle tulevaisuudelle ovat olemassa, kaikki tekevät parhaansa.

Hans Frantz

hallituksen puheenjohtaja

Gösta Willman

valtuuston puheenjohtaja

Vaasan sairaanhoitopiiri

Kommentoi