Lukijoilta: Nuoret mukaan äänestämään

Nuorten äänestysaktiivisuus, miten sitä saisi parannettua? Kaikkiin muihin ikäryhmiin verrattuna nuoret käyttävät äänioikeuttaan vähiten. Mikäli jonkin ikäryhmä jää vaaleissa vähemmän edustetuksi, se lisää helposti eriarvoisuutta. Jos haluamme aluevaltuustomme mahdollisimman monipuolisen edustuksen eri ikäryhmistä, on meidän nuorten aika aktivoitua.

Vaikka nuoret saattavat mieltää aluevaltuustossa päätettävien asioiden olevan etäisiä, asia on kuitenkin päinvastoin. Sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät kaikkiin ikäryhmiin kuuluvat samoin palo- ja pelastustoimea. Päätöksiä tehdessä on tärkeää, että valtuustossa istuu edustajia tasaisesti eri ikäryhmistä.

Äänestämällä nuorten on mahdollista saada parhaiten nuorten etua ajavat henkilöt aluevaltuustoon.

Vaaleista tiedottaminen on toistaiseksi tapahtunut alustoilla, joita nuoret eivät juuri käytä. Vaikka suuri osa äänestäjistä lukee politiikkaa koskevat uutiset perinteiseen tapaan lehdistä, on sosiaalisen median merkitys kasvanut valtavasti. Meidän ehdokkaiden tulee pystyä hallitsemaan somessa kampanjoiminen, jotta saamme uuden äänestäjäsukupolven kiinnostumaan vaaleista. Nuoret tavoittaa ennemmin somesta, kuin vaaliteltoilta.

Haastankin kaikki Etelä-Pohjanmaan äänestysikäiset nuoret olemaan aktiivisia aluevaaleissa. Nostetaan maakuntamme nuorten äänestysprosentti koko valtakunnan kärkeen.

Juho Kujansuu (kesk.)

Ähtäri

Kommentoi