Lukijoilta: Nuorten terveys kärsii kasarmeilla turhaan? Kainuun prikaatissa panostetaan kasarmien kuntoon

Vastaus kolumniin ”Nuorten terveys kärsii kasarmeilla turhaan?” (Pohjalainen 18.5.).

Kainuun prikaati on vuokralaisena Senaatti-kiinteistöjen omistamissa tiloissa ja rakennusten ylläpitopalvelut ostetaan Puolustushallinnon rakennuslaitokselta. Omistaja vastaa rakennusten kunnosta, mutta vuokralainen niiden kunnossapidosta, jonka siis hankimme Puolustushallinnon rakennuslaitokselta kadun toiselta puolen.

Tavoitteenamme on, että toimitilamme ovat käyttötarkoitukseen sopivia, käyttäjilleen turvallisia ja terveellisiä.

Tavoitteeseen pyrimme ennen muuta ennaltaehkäisevillä toimilla kuten hyvällä kiinteistönhoidolla, siivouksella ja teettämällä vuosittain kuntoarvioita. Edellä mainittujen toimintojen perusteella voidaan pitkäntähtäimen kunnossapito-ohjelma kohdistaa oikeisiin kohteisiin. Myös korjauksia tehdään ennakoivasti.

Huonon sisäilman syitä voi olla useita. Yleisimpiä ovat ilmanvaihdon riittämättömyys tai toimimattomuus, huono siisteys, pölyisyys, ulkoilmasta kulkeutuvat mikrobit ja siitepöly.

Vain osa sisäilmaongelmista on seurausta rakennuksen tai tilan kosteusvauriosta ja rakenteissa esiintyvistä homeista tai muista mikrobeista.

Kasarmeilla huono sisäilma voi aiheutua myös esimerkiksi varusteiden kuivattamisesta tuvissa. Kainuun prikaatissa kasarmien sisäilmatasot ovat jatkuvassa seurannassa havainnoin ja tarvittaessa mittauksin.

Kasarmimme (5 kpl) ovat valmistuneet vuosina 1961–1998. Ne on peruskorjattu tai -parannettu vuosien 1998–2003 välisenä aikana. Kasarmien sisäilmaa on tutkittu säännöllisesti, eikä ole havaittu sellaista oleellista ongelmaa, minkä vuoksi rakenteisiin olisi jouduttu tekemään välittömiä korjauksia.

Kasarmien kunnossapitoon on vuosina 2009–2018 käytetty yhteensä noin 8 000 000 euroa. Vuodelle 2019 on suunniteltu töitä noin 1 480 000 euron arvosta.

Rakennuksia huolletaan säännöllisesti huolto-ohjelman mukaisesti ja kasarmeissa on tehty ilmanvaihdon parannustoimenpiteitä. Viime vuosien aikana kasarmeihin on kohdistunut myös useita merkittäviä korjauksia, joilla on parantava vaikutus sisäilman laatuun.

Laajan ammatillisen osaamisen sisältävä sisäilmatyöryhmämme kokoontuu joka toinen kuukausi, jolloin kaikki saadut havainnot käsitellään ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Sotilaslääketieteenkeskuksen Kajaanin terveysasema seuraa vastaanotolla käyntien yhteydessä hengitystieoireiluja samasta yksiköstä tai kasarmien tuvista. Tässäkään ei merkittävää poikkeamaa aikaisempaan ole havaittu.

Kannustamme varusmiehiä ilmoittamaan havaitsemistaan puutteista tai ongelmista joko yksikön henkilökunnalle, terveydenhuollon henkilöstölle tai esimerkiksi varusmiestoimikuntaan, jonka edustaja on mukana sisäilmatyöryhmässä. Varusmiehet osallistuvat omilla, heille opetteluilla toimillaan hyvän sisäilman ylläpitoon muun muassa majoitustilojen siistimiseen ja varusteidensa oikeaoppiseen kuivaamiseen.

Lopuksi haluamme toivottaa kaikki heinäkuussa palvelukseen astuvat alokkaat lämpimästi tervetulleiksi Kajaaniin suorittamaan omaa asepalvelustaan. Asevelvollinen on meille asiakas.

Oula Asteljoki

esikuntapäällikkö, everstiluutnantti

Kainuun prikaati

Kommentoi