Lukijoilta: Nykysyntyvyys uhkaa eläkkeiden rahoitusta

Syntyvyys on kaikkialla Suomessa laskenut koko 2010-luvun ja näyttää tämän vuoden ensimmäisen puoliskon perusteella jäävän jälleen edellisvuotta alemmas.

Etelä-Pohjanmaalla luku (1,639 lasta) on huomattavasti koko valtakunnan keskiarvoa (1,4) paremmalla tolalla.

Alhainen syntyvyys vaikeuttaa pitkällä aikavälillä monen itsestään selvänä pidetyn palvelun ja etuuden, mm. työeläkkeiden, rahoittamista.

Työeläkejärjestelmä perustuu siihen, että jokainen uusi sukupolvi pystyy kokonsa ja talouskasvun turvin kustantamaan edeltäjiensä eläkkeet ja luottamaan siihen, että saa omat eläkkeensä.

Nyt eläkkeiden rahoituksen tulevaisuudennäkymät ovat huolestuttavat. Väestö on kantava tukipilari, jonka varaan eläkkeiden rahoitus rakentuu. Nykyisen väestökehityksen myötä koko hyvinvointiyhteiskunta on jatkossa yhä pienempien työssäkäyvien ikäluokkien harteilla.

Muita eläkkeiden rahoituksen pilareita ovat talous, työllisyys ja eläkevarojen sijoitustuotot. Mutta talous taantuu, ja varautuminen tulevaan sijoittamalla ja kasvattamalla eläkevaroja on yhä vaikeampaa.

Eläketurvakeskuksen luottamusbarometrin mukaan puolet suomalaisista on huolissaan siitä, että nuoret sukupolvet joutuvat ottamaan ainakin jossakin määrin liikaa taakkaa eläkkeiden maksamisesta. Jos syntyvyys jatkaa laskuaan, huoli ei ole aiheeton.

On tarpeen ryhtyä monipuolisiin toimiin väestökasvun vahvistamiseksi. Työelämän ja peruspalvelujen kehittämisen rinnalla ratkaisuja on syytä hakea myös maahanmuutosta, erityisesti työperäisestä. Suomen täytyy houkutella osaajia ja saada heidät jäämään.

Jos väestökehityksen kääntämisessä ei onnistuta, ratkaisuksi jää eläkejärjestelmän sopeuttaminen esimerkiksi eläke-etuuksia heikentämällä tai työeläkemaksuja korottamalla.

Eläkebarometrissa eniten kannatusta saa työikäisten ja työnantajien maksamien eläkemaksujen nostaminen. Rahastoinnin lisääminen olisi hyvää varautumista tulevaisuuteen.

Eläkeiän nostaminen saa jo enemmän vastustusta. Tulevien ja etenkin nykyisten eläkkeiden pienentämisen vastaajat tyrmäsivät.

Selvää on, että tulevaisuuteen varautumisessa tarvitaan laajaa keinovalikoimaa. Tärkeintä on huolehtia, että kustannukset jaetaan mahdollisimman reilusti kaikkien sukupolvien kesken.

Outi Aalto

johtava lakiasiantuntija

Työeläkevakuuttajat Tela

Kommentoi