Lukijoilta: Odotetunlainen sote

Uuden hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) järjestämisestä on odotetunlainen. Oli tietysti selvää, ettei Sipilän hallituksen toimesta tehtyä valtavaa soten kartoitus- ja valmistelutyötä kokonaan hylätä, vaan hyödynnetään sitä mahdollisimman pitkälle.

Antti Rinne sanoi joskus aikaisemmin, että pienten kuntien hartiat ovat liian kapeat hoitamaan itse sotensa, tarvitaan yhteistoimintaa.

Jatkossa nämä yhteistoiminta-alueet ovat samat 18 maakuntaa, kuin kaatuneessa esityksessäkin.

Tulevaan maakuntamalliin tulee alussa vain sote ja pelastustoimi, mutta parlamentaarinen työryhmä alkaa selvittää, mitä muita tehtäviä on järkevää siirtää maakunnille. Yksityisen puolen rooli pienenee entiseen esitykseen verrattuna.

Maakuntavaalit tulevat, mutta muuten maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla.

Kunnat ovat ehtineet tehdä odottaessaan erilaisia yhteistoimintajärjestelyjä. Niitä ei lailla pureta, vaan siltäkin osin soten järjestäminen jää maakuntien harkintaan ja vastuulle.

Antti Rinne sanoi jo vaaleja ennen Vaasassa käydessään, että jos hänestä tulee pääministeri, niin VKS saa laaja-alaisen erikoissairaanhoidon päivystyksen. Hän piti lupauksensa.

Tämä vaikuttaa myös keskittämiseen, sillä nykyisessä keskittämisasetuksessa on eräitä kiireettömiä leikkauksia ja muitakin hoitoja keskitetty laaja-alaisen päivystyksen sairaaloihin.

Paljon puhuttaneeseen vanhusten ympärivuorokautiseen laitoshoitoon tulee hoitajamitoitus vähintään 0,7 hoitajaa hoidettavaa kohden. Myös rahaa luvataan sen toteuttamiseen. Soten vakinaisen henkilökunnan saatavuus on vaan ollut pullonkaula Vaasassa.

Maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen, mutta hallitus käynnistää välittömästi myös valmistelun maakuntaveron käyttöönotosta.

Sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen omistajuus keskitetään alueellisille tai valtakunnalliselle kiinteistöyksiköille.

H-talonkin omistus ja rahoitus jää siten odottamaan tätä järjestelyä.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi