Lukijoilta: Oikaisua Päivi Karpille

En ole väittänyt Päivi Karpin halunneen heikentää vastaanottokeskuksen tulkkipalveluita. Hän vertaa aloitteessaan totuutta muunnelluin perustein turvapaikanhakijoiden ja kuurojen tulkkipalveluita.

Karppi väittää I-P:ssa 8.9, että turvapaikanhakijat saavat kattavammat palvelut, kuin kuurot.

Kuurojen tulkkauspalvelu perustuu lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Laki tuli voimaan kymmenen vuotta sitten 1.9.2010, ja sitä ei ole näiltä osin sen jälkeen muutettu. Laki siirsi tulkkauspalvelut kunnilta Kelaan. Palvelun kehittämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Lain mukaan tulkkipalveluita myönnetään kuulovammaisille vähintään 180 tuntia vuodessa. Nykykäytännössä ylärajaa palvelun saannille ei ole. Palvelua voi käyttää työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin ja harrastuksiin. Palvelu on maksuton.

Viittomakielen tulkkia tarvitseva voi antaa halutessaan Kelalle listan niistä tulkeista, joita haluaa käyttää. Kymmeneen vuoteen kunnilla ei ole ollut päivystäviä tulkkeja, ei siis Karpin aloitteen tekemisen aikaankaan.

Vaasan vastaanottokeskuksessa ei ole koskaan ollut päivystävää tulkkia, ei päivällä, ei illalla eikä viikonloppuna. Mico Botnian työntekijät eivät ole eivätkä ole olleet vastaanottokeskuksessa.

Vaasan vastaanottokeskuksesta kerrotaan, että heillä on 200 paikkaa ja kerrallaan asiakkaita nykyisin noin 150. Kansallisuuksia Vaasassa on 21. Tulkkia käytetään, myös kansainvälisten viittomakielten tulkkia jos asiakas ei ymmärrä mitään muuta kuin äidinkieltään.

Edes palautuspäätöstä ei tarvitse antaa asiakkaan äidinkielellä. Päätös voi olla millä tahansa kielellä, mitä asiakas ymmärtää esimerkiksi englanniksi tai suomeksi.

Kiitos Päivi Karpille siitä, että hän on lisännyt fb-sivulleen myös manipuloimattoman keskustelun valtuuston kokouksesta tämän asian käsittelyn kohdalta.

Maria Tolppanen (sd.)

kaupunginhallituksen pj.

Vaasa

Kommentoi