Lukijoilta: Omaishoitajille maksuttomat perusliikuntapalvelut

Omaishoitajat tekevät tärkeää ja vaativaa työtä läheistensä parhaaksi. He ovat ensiarvoisen tärkeitä yhteiskunnallisesti. Omaishoitajien panos hoiva- ja hoitotyöhön tuo myös merkittävää säästöä hoivapalvelujen tuottamiseen. Väestön nopea ikääntyminen tekee omaishoidosta yhä tärkeämmän hoivavaihtoehdon samalla, kun etenkin ikääntyneiden laitos- ja kotihoidossa kärsitään resurssipulasta.

Tällä hetkellä kunnissa on erilaiset kriteerit tuen saannille, lisäksi omaishoidon tuen suuruus ja erilaiset tukipalvelut vaihtelevat. Olisi tärkeää, että omaishoitajien asemaa ja palkkiota parannettaisiin ja käytännöt yhtenäistettäisiin valtakunnallisesti sote-uudistuksen toteutuksen yhteydessä.

Omaishoidon tukemisen tulisi olla yksi keskeisimmistä laitoshoidon vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Usein omaishoito on sekä hoidettavalle että hoitajalle inhimillisin vaihtoehto hoidon järjestämiseen.

Toki on selvä, että kaikilla ei ole mahdollisuutta hoitaa omia vanhuksiaan omaishoitajina, sillä ihmisten ja perheiden elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia.

Mutta joilla se mahdollisuus on, heitä tulisi tukea esimerkiksi panostamalla ratkaisuihin, jotka antavat omaishoitajille mahdollisuuden huolehtia myös omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan.

Tiedetään, että omaishoitajana toimii usein iäkäs puoliso, jolla saattaa olla myös omat terveyshaasteensa.

Yksi käytännön tuki voisi olla, että esimerkiksi Vaasasta omaishoidon tukea saava henkilö pääsisi maksutta käyttämään Vaasan kaupungin perusliikuntapalveluja, kuten osallistumaan jumpparyhmiin sekä käymään kuntosaleilla ja uimahallissa niiden normaaleina aukioloaikoina.

Tämä olisi pieni kädenojennus niille ihmisille, jotka tekevät todella arvokasta työtä omien läheistensä kanssa.

Tomi Kaunismäki (kd.)

Heimo Hokkanen (kd.)

Kristoffer Streng (kd.)

Ari Koski (kd.)

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Vaasa

Kommentoi