Lukijoilta: Omaishoitajille tukijärjestelmä

Iäkkäiden osuus väestöstämme kasvaa koko ajan. Omaishoitoa tarvitaan tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Omaishoidon tarve tulee arvioida tapauksittain ja sitä voidaan täydentää kotihoidolla, mutta joka tapauksessa omaishoitoa tarvitaan.

Omaishoitaja on usein yli 75-vuotias nainen, joka hoitaa muistisairasta puolisoaan. Tämä kertoo paljon maassamme vallitsevasta demograafisesta haasteesta. Se kertoo myös tilanteesta, jossa tuhannet suomalaiset elävät.

Iäkkäiden kotona asumista mahdollisimman pitkään tukevien inhimillisten perusteiden lisäksi asiaan liittyy myös taloudellisia perusteita. Kotonaan asuva iäkäs henkilö maksaa omaishoidolle vuositasolla vajaan neljänneksen siitä, mitä tehostettu palveluasuminen maksaa. Tämä koskee kunnan kanssa sopimuksen tehneitä omaishoitajia. Useimmilla omaistaan hoitavilla ei tällaista sopimusta ole.

Kuten monesta muustakin asiasta, naiset huolehtivat tästä tehtävästä yhteiskunnassa. Poikkeuksiakin tietysti on, mutta miesten terveys heikkenee yleensä nopeammin kuin naisten. Sen vuoksi nainen usein huolehtii omaishoidosta työnsä ohella tai lopettaa työnteon ennenaikaisesti saadakseen omaishoidon arjen sujumaan.

Omaishoitajat ansaitsevat tukijärjestelmän ja byrokratian, joka helpottaa heidän arkeaan eikä vaikeuta sitä. He tarvitsevat hoidolle työsuhteen, johon voidaan helposti yhdistää muita tuloja, oli sitten kysymyksessä eläke, toimeentulotuki tai opintotuki.

Heidän tulee voida luottaa siihen, että kunnan kanssa voi tehdä sopimuksen milloin tahansa talousarviovuoden aikana, joutumatta odottamaan seuraavaan vuoteen, koska sosiaali- ja terveydenhuollon sektori on alibudjetoitu.

Heidän on tiedettävä, että heidän kotikunnassaan saamansa tuki on sama kuin kunnanrajan toisella puolella ja että oikeus ”vapaisiin” toteutuu asuinpaikasta riippumatta. Tämän tulee koskea kaikkia omaishoitajia omaishoidon tilanteesta riippumatta. Omaishoitajien arkea vaikeuttavat esteet tulee poistaa, myös muut kuin omaiset voivat tätä vaatia.

Näitä ajatuksia esittää vanhempi mieshenkilö, joka tarvitsee omaishoitajan apua päivittäin.

Hans Ingvesgård

kunnallisneuvos

Lapväärtti

Kommentoi