Lukijoilta: On ilmastopäätösten aika

Kaikki ovat siitä tietoisia eli tarvitaan vain päätöksiä. Millään ylätason poliittisella selittelyllä asiaa ei voida enää lykätä tuonnemmaksi. Ensin on alettava turhakkeista niin EU- kuin kansallisellakin tasolla.

Heti voidaan kieltää kaikenlaiset polttomoottorirallit ja -kisat. Kulutustottumuksia tulee ohjata ja asennekäyttäytymistä muuttaa tuotteen ja palvelun hiilijalanjälki-verotuksella, esimerkiksi lentoverolla ja biopolttoainevelvoitetta lisäämällä.

Myös tekniikan innovaatioihin tulee panostaa. Tulee myös palauttaa huvivero massatapahtumille ja saada sitäkin kautta pääomia ilmastotekoihin. Näin heti ei tarvitse puuttua työssäkäynnin ja yrittämisen edellytyksiin.

Samoin maankäytössä Suomi voi vähentää mm. näennäisviljelyä OP-pomo Reijo Karhisen mietinnön pohjalta. Voidaan metsittää peltoheittoja, turvealueita ja kasvattaa hiilinielua. Lapissa tulee rauhoittaa vielä jäljellä olevat erämaa-alueet. Metsänkäsittelyä voi ohjata monimuotoisuutta ja avohakkuita välttävään suuntaan vieläkin enemmän.

Ilmastomuutos ei koske vain ihmistä, uhka osuu pahemmin pieneliöstöön, esimerkiksi pölyttäjiin ja alkuperäislajikkeisiin. Ekologeilla on nyt näytön paikka.

Seppo Passinen

Lapua

Kommentoi