Lukijoilta: Onko Ähtäri saamassa oman ”Nikkarikeskuksen”?

Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä kokoontuu tänään tiistaina päättämään lopullisesti Ähtärin Tuomarniemeen suunnitellusta lukio-ammattioppilaitos kampuksesta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 12 M€ ja siihen päälle tulee Koulutien ja osan Tuomarniemen olemassa olevan kiinteistömassan purkukustannuksista sekä kalustamiskustannus. Hankkeen kokonaiskustannusarvio noussee vähintään 14 M€:oon. Koulutuskeskus Sedun osuus hankkeesta on vähintään 10–12 M€ ja Ähtärin vaivaiset 2–3 M€.

Viime viikolla Alavus on liittynyt Järviseudun Ammatti-instituutin kuntayhtymään ja JAMI suunnittelee yhteistyössä Alavuden kanssa osittain kilpailevaan toisen asteen opetusta Alavudelle.

Opiskelijamäärät seutukunnalla ovat laskemaan päin ja samalla koulutuksesta maksettavia korvauksia pienennetään. Taloudellinen yhtälö ei minun näkemykseni mukaan ole näin isolle investoinnille nyt paikallaan.

Asia on valmisteltu lisäksi erikoisesti, en ole varma onko tämä tarkoituksellisesti yritetty viedä keittiön kautta päätettäväksi. Siihen on myönnetty joulukuun 2020 budjettikokouksessa määrärahat ja nyt asia tulee kuin tiedotusluontoisena asiana valtuuston lopulliseksi siunattavaksi.

Tämän suuruiset asiat pitäisi tulla valtuustoon huolellisesti valmisteltuna kustannusarvioineen ja taloudellisin luvuin. Siihen valtuutetut pystyisivät ottamaan siten paremmin kantaa.

Tulen esittämään hankkeen jättämistä kokouksessa pöydälle ja lisäselvityksen tekemistä ennen lopullista rakentamispäätöstä.

Mielestäni 2. asteen tilanne seutukunnalla on muuttunut oleellisesti siitä, kun asiaa on valmisteltu. Lisäksi Alavuden näkökantaa ei ole tarpeeksi otettu huomioon päätösten valmistelusta. Päätöksellä voi olla kauaskantoisia seuraamuksia mm. lukioverkon ja ammatillisen opetuksen sijaintipaikoista.

Olisi aika nostaa vielä Sedussa pöydälle Alavus-Ähtäri duaalimalli, missä opetusta annettaisiin sekä Alavudella että Ähtärissä. Samalla voitaisiin katsoa tilaohjelma uusiksi molemmille paikkakunnille sekä selvittää Alavuden innokkuus osallistua tilainvestointeihin yhteistyössä Ähtärin ja Sedun kanssa.

Olen päätöksenteossa pyrkinyt tekemään päätöksiä sen pohjalta, uskonko hankkeen olevan järkevä ja sijoittaisinko omia rahojani vastaavassa tilanteessa hankkeeseen. Tämä hanke on täysin utopistinen hintalapultaan Koulutuskeskus Sedun osalta.

Ymmärtäisin asian osittain, jos summat Ähtärin kaupungin ja Sedun osalta olisivat toisin päin.

Aikalisällä emme menetä mitään. Päinvastoin saamme päätöksenteon tueksi selvityksestä tiedon, kuinka paljon oppilaita Ähtäriin ja Alavudelle on tulevaisuudessa tulossa.

En halua maakuntaan toista Nikkarikeskusta koulutusorganisaatioiden ja viime kädessä kuntien takaamaksi murheeksi.

Jani Karvonen (kok.)

yhtymävaltuuston jäsen

Seinäjoki

Kommentoi