Lukijoilta: Onko meillä riittävästi osaavaa työvoimaa?

Kesän kynnyksellä moni tavoittelee itselleen työpaikkaa, jossa pääsee kehittämään omaa ammattitaitoaan.

Osaaminen ja varsinkin nuorten työllistyminen tulee mieleen, kun pohtii Seinäjoen seudun tulevaisuutta.

Seinäjoen seutu on jo viidettä kertaa valittu Suomen vetovoimaisimmaksi paikaksi yrittämiselle. Tulokset selviävät Elinkeinoelämän keskusliiton Kuntaranking-tutkimuksesta. Alueella on tehty ainakin osa asioista oikein, jotta tällaiseen tulokseen on päästy.

Jotta työt tulisi tehtyä, tarvitaan myös osaavaa työvoimaa.

Seinäjoella on ollut pitkään ammatillista koulutusta toisella asteella Sedussa sekä korkeakoulutusta mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimesta.

Koulutukseen kuuluvat harjoittelut tehdään yleensä elinkeinoelämän parissa. Harjoittelun tavoitteena on syventää ammattitaitoa sekä hankkia erikoisosaamista. Koulutuksenjärjestäjän ja paikallisen elinkeinoelämän yhteistyön avulla voidaan saada aikaiseksi hyviä oppimistuloksia ja vahvistetaan alueen elinvoimaisuutta.

Työelämässä tarvitaan yhä monipuolisempia tietoja ja taitoja.

Vastaako ammatillinen koulutus työelämän tarpeita?

Mikäli nuoret eivät pääse kokeilemaan siipiään ja tekemään alan töitä, voi syrjäytyminen alkaa jo koulutuksen aikana.

Kaikista ei tule työnjohtajia, eikä kaikilla pysy vasara kädessä. Tutkintoon johtava koulutus voi myös keskeytyä, ellei sopivaa harjoittelupaikkaa löydy.

Hyvällä koulutuksella ja vahvalla yhteistyöllä elinkeinoelämän kanssa saamme aikaiseksi osaavaa henkilöstöä.

Tulevaisuuden työpaikoilla tarvitaan jatkuvaa oppimista. Ammattitaitoa voi päivittää ja osaamista parantaa tarpeeseen. Meillä on hyviä koulutuksen järjestäjiä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu valittiin suomen parhaaksi ammatti-korkeakouluksi vuonna 2021.

Onko yrittämisellä toimintaedellytyksiä?

Yksi yritysten merkittävä voimavara on ammattitaitoinen henkilöstö, joka muodostaa aineetonta pääomaa. Aineeton pääoma on yrityksen menestykselle usein ratkaisevin.

Aineeton pääoma ei itsessään tuota arvoa, vaan sitä tulee aktiivisesti hyödyntää ja kehittää.

Yritysten kasvun edellytyksenä ovat myös riittävät resurssit. Työelämään tarvittavaa osaavaa henkilöstöä kaikille tasoille. Harjoittelun avulla työntekijällä on mahdollisuus tuoda oma panoksensa yrityksen käyttöön.

Kannustetaan työntekijöitä osaamisen kehittämiseen ja tarjotaan heille mahdollisuuksien mukaan kesätöitä ja harjoittelupaikkoja.

Olli Isopahkala

Kuntavaaliehdokas (kesk.), Seinäjoki

Kommentoi