Lukijoilta: Onko valtuusto saanut oikeaa tietoa Wasa Stationista?

Vastustin musiikkitalohanketta osana Wasa Stationia jo vuonna 2017 kaupungin heikon taloustilanteen takia. Tuon päätöksen jälkeen kaupungin talous on merkittävästi heikentynyt. Talousarvioiden mukaan vuosina 2017–2019 kaupungin vuotuisten tulosten olisi pitänyt olla yhteensä 22,2 miljoonaa plussalla. Nyt toteutuma näyttää tämän vuoden loppuun yhteensä 18,7 miljoonaa tappiota – eli 40,5 miljoonaa heikompaa tulosta kuin mitä kaupunki on tavoitellut! Wasa Station -projektin aikana katettavaa alijäämää on siis vain kertynyt lisää jatkuvista säästötoimenpiteistä huolimatta.

Valtuuston kokouksessa helmikuussa 2019 toimialajohtaja Markku Järvelä vakuutti valtuutetuille, että kaupunki voi vetäytyä Wasa Station hankkeesta enintään 200 000 euron kustannuksella ennen seuraavaa valtuuston päätöstä, joka piti olla toukokuussa. Valtuustolle on myös kerrottu, että varsinainen ratkaiseva päätös olisi lainatakauksen myöntäminen musiikkitaloyhtiölle.

Sopimuksessa hanke on jaettu kehitysvaiheeseen ja toteutusvaiheeseen. Sopimuksen mukaan hanke raukeaa kehitysvaiheessa, jos sopimuksen rakentamisen ja kaupalliset edellytykset eivät täyty. Kaupallisia edellytyksiä ovat mm. YIT:n tilojen riittävä vuokrausaste. Rakentamisen edellytyksiä ovat suunnitelmien hyväksyminen.

On tärkeää ymmärtää sopimuksesta vetäytymisen ja sopimuksen raukeamisen ero. Saamiemme tietojen mukaan olemme kehitysvaiheessa, jossa kaupungilla ei ole mahdollisuutta vetäytymiseen, mutta hanke voi raueta em. edellytysten jäätyä täyttymättä, jolloin kustannus on kaupungille enintään 200 000 euroa. Kehitysvaiheessa hankkeesta ei sopimuksen mukaan voi vetäytyä.

Hanke etenee kaupunginhallitukseen, kun hankkeen johtoryhmä, jossa kaupunkia edustaa toimialajohtajat Markku Järvelä ja Christina Knookala, on hyväksynyt mm. hankkeen suunnitelmat. Tällöin sopimuksen edellytykset ovat täyttyneet eikä sopimus voi enää raueta 200 000 euron kustannuksilla. Tässä vaiheessa vetäytyminen tarkoittaisi kaupungille YIT:n kustannusten maksamista, mikä toimitilajohtaja Ollikaisen mukaan on useita miljoonia euroja.

Alhaisempi sakkomaksu voi siis toteutua vain, jos sopimuksen edellytykset eivät täyty eikä hanke tällöin edes tule kaupunginhallitukseen.

Valtuustolle annettiin helmikuun kokouksessa ymmärtää, että valtuusto ei vielä ole tekemässä varsinaista päätöstä hankkeesta, vaan päätös tulee valtuuston käsiteltäväksi myöhemmin.

Nyt on osoittautunut, että helmikuun päätös oli se varsinainen päätös eikä asia tule enää valtuuston päätettäväksi.

Valtuutetuille annettiin ymmärtää, että heillä olisi vielä aikaa muodostaa lopullinen kantansa hankkeeseen. Kuinka moni valtuutettu olisi äänestänyt toisin, jos olisi tiennyt kyseessä olevan varsinainen ja lopullinen päätös hankkeesta?

Helmikuun kokouksessa valtuustolle annettiin ymmärtää, että lainatakaus tulee vielä valtuuston käsittelyyn ja silloin valtuusto voisi vielä ottaa lopullisesti kantaa hankkeeseen ja vetäytyä hankkeesta 200 000 euron kustannuksella. Kuinka moni valtuutettu olisi äänestänyt toisin, jos olisi tiennyt, ettei vetäytyminen kehitysvaiheessa ole mahdollista 200 000 euron kustannuksella, koska raja koskee vain hankkeen raukeamista?

Helmikuun kokouksessa valtuustolle annettiin ymmärtää, että valtuusto tulee vielä käsittelemään lopullisen päätöksen hankkeesta. Kuinka moni valtuutettu olisi äänestänyt toisin, jos olisi tiennyt, että päätös siirtymisestä toteutusvaiheeseen menee johtoryhmän kautta, jossa on kaksi kaupungin ja kaksi YIT:n edustajaa, edelleen kaupunginhallitukselle, ei valtuustolle.

Musiikkitalon lainatakaus ei ole sopimuksen toteuttamisen ehtona, joten lainatakauspäätös ei vaikuta millään tavalla sopimuksen toteutumiseen.

Hankkeen käynnistymisen esteenä on enää YIT:n velvollisuus saada vuokrattua tai myytyä sopimuksessa määritellyt määrät yksityisistä tiloista. Näistä valtuuston hyväksymän sopimuksen raja-arvoista YIT ei voi poiketa ilman valtuuston hyväksyntää.

Käytännössä kaupunki ei ole voinut tehdä vuoden 2017 jälkeen päätöstä vetäytyä 200000 euron kustannuksilla, eikä valtuusto sopimuksen mukaan enää käsittele asiaa. Valtuustolle on annettu selkeästi vähintäänkin epäselvää tietoa hankkeeseen liittyvästä päätöksenteosta.

Valtuutettujen tehtävä ei ole olla jokaisen alan sopimusasiantuntija, vaan valtuutettujen tulee voida luottaa virkamiesten valmisteluun ja esittelyyn.

Valtuutetuille annettujen ristiriitaisten tai jopa virheellistenkin tietojen takia virkamiesten on sovittava YIT:n kanssa, että hanke tuodaan nyt sopimuksesta poiketen uudelleen valtuustoon päätettäväksi.

Kai Luoma (kok.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi