Lukijoilta: Opintotukijärjestelmä on arvioitava uudelleen

Opiskelijapoliittisella kentällä oltiin innoissaan uudesta hallituksesta. Vuosia kestäneen opiskelijaa kepittävän politiikan jälkeen, nykyinen hallitus oli kuin tuulahdus raikasta ilmaa. Maksuton toinen aste, oppivelvollisuusiän korottaminen ja korkeakouluille myönnetty 60 miljoonan euron perusrahoituksen lisäys ovat hyvä alku, mutta tärkein ja kenties keskeisin uudistus on jäänyt tekemättä. Nimittäin opintotukijärjestelmä on edelleen lainapainotteinen.

Tällä hetkellä opintorahojen leikkaus syrjäyttää entisestään niitä nuoria, jotka ovat jo valmiiksi syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä. Silloisen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen johdolla opintotuen määrää vähennettiin ja vähennys korvattiin valtion takaamalla lainalla. Uudistus markkinoitiin silloin riskittömänä tapana vähentää valtion menoja ja samalla taata opiskelijoille opintorahaa. Uudistuksen piti ottaa kaikki huomioon ja mahdollistaa jokaisen oikeus opiskeluun eikä ainakaan ylläpitää taloudellista epätasa-arvoa saati pahentaa tätä tilannetta.

Nyt tiedetään, että tämä ei pidä paikkaansa. Tällä hetkellä ns. kokonaisharkinnan myötä moni opiskelupaikan saanut henkilö on jäänyt ilman valtion takaamaa opintolainaa.

Aikana, jolloin opintotuki muodostuu pääosin opintolainasta, voidaankin sanoa, että kansalaisten oikeus opiskella on jätetty yksityisyritysten ja pankkien armoille.

Näin ei tosiaan saisi olla. Suomessa tarvitaan entistä enemmän tekijöitä. Huutavan työvoimapulan ja kasvavien hoivamenojen myötä meillä ei ole varaa heikentää nuorten ja aikuisten kouluttautumismahdollisuuksia.

Tällä hetkellä opiskelevat henkilöt ovat niitä, jotka tulevaisuudessa rahoittavat meidän hyvinvointivaltiomme, ja heitä tarvitaan lisää. Siksi hallituksen on korkea aika toteuttaa tärkein sosiaaliturvauudistus; lainapainotteisen opintotukijärjestelmän lakkauttaminen.

Opiskelijan elämä ei ole lainkaan helppoa. Epävarma työllisyystilanne, velalla eläminen ja massiivinen työtaakka ovat aiheuttaneet opiskelijoille näkyviä mielenterveysongelmia. Ei ole täten perusteltua jatkaa edellisen hallituksen politiikkaa, joka on osoittautunut monella eri tapaa varsin ongelmalliseksi.

Hallituksen on toteutettava niitä uudistuksia, joita kipeästi tarvitaan. Hallituksen on syytä olla se tuulahdus raikasta ilmaa, jonka me odotimme sen olevan.

Mohamed Shimer

Sosialidemokraattiset opiskelijat Sonk ry:n liittohallituksen jäsen.

Vaasan yliopiston opiskelija.

Kommentoi