Lukijoilta: Osatyökykyisten työllistymiseen valon pisaroita

Jokin aika sitten saatiin hyviä uutisia osatyökykyisille ja vammaisille. Työministeri Tuula Haatainen pyysi Tullin pääjohtaja Hannu Mäkistä selvittämään, miten osatyökykyisten työllistymistä voisi helpottaa ja tämä selvitystyö on nyt valmis.

Tällä hetkellä tilanne monella osatyökykyisellä on lohduton. Työkyky ei riitä vastaanottamaan kokoaikaista työtä ja toisaalta osa-aikatyöstä maksettava palkka ei kata tavallisia elämisen kuluja.

Monesti osatyökykyisen lompakkoa rasittavat myös isot lääkekulut, jotka voivat pahimmillaan ajaa ihmisen tekemään kovia päätöksiä; jätänkö lääkkeet ostamatta, jotta saan ruokaa pöytään, sähkö- ja vesilaskut maksettua ja kenties lapselle uudet talvikengät pieneksi jääneiden tilalle. Liian usein lääkkeet jäävät apteekkiin, mikä heikentää omaa terveydentilaa entisestään.

Näillä ihmisillä on halua, taitoa ja kykyä vielä työskennellä, kunhan löytyy se sopiva ura terveyden asettamat rajoitteet huomioiden ja niin, että siitä maksetulla palkalla pystyy elättämään itsensä ja perheensä.

Monelle myös työn tuomat rutiinit ovat henkisen jaksamisen kannalta keskeisiä voimavaroja. Syrjäytymisen riski on paljon pienempi, kun saat työskennellä osana työyhteisöä, työpanostasi tarvitaan ja arvostetaan ja arkeasi rytmittävät sekä työ- että vapaa-aika. On myös selvää, että työskennellessään edes osa-aikaisesti, kerryttää omaa eläkettään, kun vailla työtä ollessa eläkepottia ei kerry.

Mäkisen tekemässä ehdotuksessa perustetaan uusi valtio-omisteinen yhtiö, jonka tehtävänä on tarjota sekä palveluita että työpaikkoja juuri niille osatyökykyisille, joiden on haastavin työllistyä. Osatyökykyisten palvelu-tarpeet ovat yleensä hyvinkin kirjavia, mutta niitä ei joko huomata tai niihin ei vastata. Palveluissa tulee myös nykyistä paremmin tähdentää työelämälähtöisyyttä.

Välityömarkkinatoiminta on tarkoitus käynnistyä viimeistään ensi vuoden aikana. Ajatuksena on keskittyä nimenomaan niiden osatyökykyisten ja vammaisten työllistymisen parantamiseen, jotka eivät muutoin työtä saa. Sen on myös tarkoitus olla jo käytössä olevien työvoimapalveluiden täydentäjä, ei korvaaja.

Oman työni kautta kuulen lohduttomia tarinoita siitä, miten ahtaalla osatyökykyiset ovat. Monen työkyvyn alentuminen johtuu joko työtapaturmasta tai työssä tulleiden kulumien aiheuttamista haasteista. Niiden juurisyyt puolestaan johtuvat huonosta työergonomiasta, riittämättömistä suojavarusteista tai vaikkapa liian vetoisesta työtilasta.

Yllättävän usein osatyökykyisen ikä ei kuitenkaan ole vielä lähelläkään tämänhetkistä eläkeikää, vaan töissä pitäisi jaksaa vielä parikymmentäkin vuotta.

Mitä tehdä, jos uudelleenkouluttautuminen ei auta, Kelan sairauspäivärahat on jo käytetty ja uutta työtä jäljellä olevalla työkyvyllä ei löydy?

Näihin osatyökykyisten haasteisiin uskon tämän välityömarkkinatoimijan tuovan niitä valon pisaroita, joista Tuure Kilpeläinenkin laulaa.

Piia Yli-Heikkuri (sd.)

aluetoimitsija

Vaasa

Kommentoi