Lukijoilta: Otetaan vinkki EU-komissaarilta

Suomessa energia- ja ympäristöpolitiikka on romahduttanut turpeen energiakäytön ja energiaturvetuotannon. Turpeen käyttö energiantuotannossa on puolittunut ja turpeen nosto romahtanut kymmenesosaan vain muutamassa vuodessa. Taloustutkimuksen vuosi sitten tekemän selvityksen mukaan tästä aiheutuu turvealan yrityksille noin 800 miljoonan euron tappiot.

Juuri kukaan ei ole matkan varrella ollut huolissaan turvealan ihmisten kohtalosta, eikä heidän omaisuutensa arvon menetys ole juuri turpeen käytön lopettamista vaatineita ihmisiä kiinnostanut. Turpeen huoltovarmuusroolikin on samalla Huoltovarmuuskeskuksen mukaan menetetty.

Suomessa hiljattain vieraillut EU-komissaari Mairead McGuinness toi tähän tilanteeseen terveen näkökulman, jota poliitikkojen meilläkin olisi pitänyt miettiä.

Helsingin Sanomat kysyi komissaari McGuinnesilta haastattelussa, miten ihmeessä fossiilinen maakaasu voidaan valmisteilla olevassa taksonomiassa luokitella kestäväksi. McGuinness korosti vastauksessaan realismia. Kaikki maat eivät hänen mukaansa voi suoraan siirtyä likaisesta hiilestä uusiutuviin energioihin. Kaasua tarvitaan siirtymävaiheen polttoaineena.

Suomessa sen sijaan oli täysin mahdollista romahduttaa turvetuotanto ilman tällaista realismia.

McGuinnessin näkemys on, että komission täytyy pitää huolta, ettei synny arvonsa menettävää omaisuutta. Suomessa sen sijaan turvetuotantoon sidottujen pääomien arvonpudotuksesta ei kantanut kukaan huolta. Sadat yritykset ovat menettämässä energiaturveliiketoiminnan ja turpeen tuotantoon rakennettu tuotantokalusto sekä tuotantoalueet menettävät arvonsa.

Turvealalle olisi pitänyt tehdä sopeutumisohjelma ja antaa alalle vähintään vuosikymmen sopeutumisaikaa noudattaen McGuinnessinkin esittämiä periaatteita. Tällöin turvemaiden omistajat, turvealan tuotantoyritykset, energiayhtiöt ja alan ihmiset olisivat saaneet aikaa sopeuttaa toimintansa ja elämänsä uuteen asentoon hallitusti.

Politiikka tuo jatkossa mullistuksia muillekin toimialoille kuin turvealalle.

Toivottavasti turvealan kohtalosta ja kohtelusta on edes opittu jotain, että voimme välttää samat virheet.

Marko Vainionpää

varapuheenjohtaja

Koneyrittäjät ry

Simo Jaakkola

varatoimitusjohtaja

Koneyrittäjät ry

Kommentoi