Lukijoilta: Ovatko Vaasassa kaikki oppilaat samalla viivalla?

Vaasan valtuustossa pohdittiin, onko koulujemme tukitarpeen kasvaminen yhteydessä maahanmuuttajataustaisten perheiden lisääntymiseen. Ilkka-Pohjalaiselle antamassaan haastattelussa 2.9.2021 Vaasan koulutoimenjohtaja Kari Nummela yritti parhaansa osoittaa, että ulkomaalaistaustaisten oppilaiden määrä ei aiheuta ylimääräisiä menoja koulutoimelle sekä että Vaasassa ”kaikki oppilaat, maahanmuuttajataustaiset ja omalla äidinkielellään opetusta saavat lapset ovat samalla viivalla”.

Nummela perustelee ensimmäisen väitteensä sanomalla, että ”syitä tuentarpeiden lisääntymiseen ei ole analysoitu”, mutta vähän tuonnempana jo itsekin joutuu myöntämään, että ”… onhan se selvää, että jos suomen kielen osaamisessa on puutteita, niin se ei helpota muutakaan oppimista”. Fakta on lehden hankkiman tilaston mukaan, että ”tehostetun tuen oppilaiden osuus kaikista oppilaista” ei ole 9,2 % kuten Nummela kaunistelee tosiasioita, vaan 16,5 %” (s. 5).

Jutussa julkaistuista tilastoista ei käy ilmi kasvun määrä suhteutettuna aikaisempien vuosien vastaaviin lukuihin, mutta kyse on silti valtavan suurista määristä rahoista. Joten kaupungin olisi syytä laatia Nummelan kaipaamia tilastoja voidakseen analysoida tuentarvetta ja sen muutoksia myös vuosien saatossa. Vaasalaisilla, ovat he sitten maahanmuuton kannattajia tai vastustajia, täytyy olla tietoja kaupungin menoista ja koululaistemme hyvinvoinnista.

Samalla koulutoimenjohtajaa täytyy muistuttaa, että kaikki Vaasan koululaiset eivät lähde hänen johtamassaan koulutoimessa samalta lähtöviivalta. Kuten virkamiehet ja valtuuston jäsenet saivat siitä tiedon useita kertoja, esimerkiksi Vaasan unkarilaiset koululaiset eivät saa unkarin kielen opetusta eikä heidän filosofian tohtorin tason opettajansa saanut lupaa pitää heille kotimaan kielen opetusta. Asiassa antoi useita lausuntoja ja ohjeita valtioneuvoston yhdenvertaisuusvaltuutettu (mm. 7.9.2018, 17.6.2020 ja 18.12.2020). Yksi näistä oli seuraavanlainen: ”Vaasan kaupungin tulisi järjestää unkarin kielen opetusta tosiasiallisesti yhdenvertaisin perustein sekä noudattaen hyvän hallinnon oikeusperiaatteita, kuten neuvontavelvollisuutta, palveluperiaatetta sekä luottamuksen suojan -periaatetta”.

Olisi hyvä, jos asiassa voitaisiin luottaa kouluvirastojohtajan sanomisiin ja sivistystoimessa oltaisiin tasapuolisia eikä ulkomaalaisia koululaisia ei syrjittäisi.

Vaasa mainostaa kovasti olevansa valtakunnan aurinkoisin ja onnellisin kaupunki. Aivan kaikkia kaupunkilaisia tuo maailmaa halaileva fraseologia ei todellakaan kohtaa.

Juha Rantala (ps.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi