Lukijoilta: Päätoimittajalle

Lehtenne käsitteli äskettäin Euroopan parlamentin äänestystä ns. Navalnyi -tapauksessa. Toivotamme keskustelun tervetulleeksi ja esitämme kunnioittavasti omana mielipiteenämme seuraavaa:

Tuomitsemme voimakkaasti Aleksei Navalnyin myrkyttämisen. Syylliset on saatettava vastuuseen. Venäjän toiminta asiassa ei ole mitenkään hyväksyttävää, ja siksi asiaan on reagoitava.

Jos Venäjä ei ole valmis myrkytyksen selvittämiseen, kannatamme myös järkevästi kohdennettuja pakotteita. Kemiallisten aseiden käytön osalta EU:lla on oma pakotejärjestelmänsä. Miljardien eurojen rahanpesun estämiseen tähtäävät toimet voitaisiin käynnistää jo nyt.

Venäjän yleinen eristäminen ei sen sijaan ole mielestämme Suomen eikä EU:n etu eikä yksikään EU-maa ole sitä esittänyt.

Euroopan parlamentin äänestykseen tuotu kannanotto sisälsi myrkytyksen tuomitsemisen ja muitakin asioita, mitä olisimme voineet tukea. Mutta samaan päätöslauselmaan oli sisällytetty asioita, jotka eivät ole Suomen ulkopoliittisen linjan mukaisia eivätkä edesauta asian selvittämistä.

Suomen aikaisemmat hallitukset ovat laillisessa järjestyksessä antaneet hyväksynnän Nord Stream I ja II -kaasuputkihankkeille. Emme näe perustelluksi, että suomalaisena meppeinä olisimme kieltämässä lähes valmiin kymmenen miljardin euron investointihankkeen, jonka päätekijät ovat Saksa ja Venäjä.

Emme liioin ole olleet koskaan aikaisemmin vaatimassa venäjänkielisen yliopiston tai minkään muunkaan oppilaitoksen perustamista EU-alueelle tai EU-varojen ohjaamista vaikuttamaan Venäjän sisäpolitiikassa.

Emme hyväksy, että Venäjä yrittää vaikuttaa länsimaiden vaaleihin tai yrittää tukea itselleen mieluisia puolueita EU:ssa.

Näiden asioiden koplaaminen epäreilusti yhteen vakavan Navalnyi -päätöksen kanssa oli syy, jonka vuoksi pidättäydyimme äänestyksestä. Rohkenemmekin toivoa, että Navalnyi-asiassa Suomen ulkoministeri lausuu oman käsityksensä, miten Euroopan parlamentin enemmistön hyväksymä kannanotto soveltuu Suomen tai muiden EU-maiden ulkopoliittiseen ajatteluun, julkilausuttuihin tavoitteisiin ja ylipäänsä edistää kriisin ratkaisua.

Eero Heinäluoma (sd.)

Miapetra Kumpula-Natri (sd.)

Mauri Pekkarinen (kesk.)

Kommentoi