Lukijoilta: Päätösvaltaa palautettava Suomeen

Haluan puolustaa Suomen itsenäisyyttä ja maaseutua sekä vahvistaa Suomen valtiollista ja taloudellista itsenäisyyttä. Siksi unionista ei pidä luoda liittovaltiota, vaan päätösvaltaa tulee palauttaa kansalliselle tasolle. Suomelle ei ole eduksi, että maan elintärkeistä asioista, kuten alue- ja maatalouspolitiikasta, päätetään sekä maantieteellisesti että henkisesti kaukana. Viime vuosina Suomen edunvalvonta unionissa on ollut heikkoa ja on annettu periksi yhä enemmän etenkin maatalouspolitiikassa, jopa päätökset satovahinkokorvauksista ja kriisituesta tehdään Brysselissä.

Unionin maatalouspolitiikkaa tulee uudistaa siten, että tukia maksettaisiin tuotannon, ei historian perusteella. Parasta olisi kansallistaa maatalous- ja aluetuet. Epäonnistuneen suurpetopolitiikan tulokset näemme siinä, että sudet tulevat Etelä-Pohjanmaallakin ihmisten pihoihin – tämä ei olisi tullut kuuloonkaan parikymmentä vuotta sitten.

Kannatan Suomen eroa Euroopan unionin jäsenyydestä, mutta pidän jäsenyyseroa kiireellisempänä irrottautumista yhteisvaluutta eurosta, koska euroalue olisi liittovaltion kovaa ydintä. Liittovaltion ideana on yksi maa ja yksi valuutta. Muut Pohjoismaat ovat olleet Suomea viisaampia, koska ne eivät ole ottaneet käyttöön euroa. Näissä maissa talous onkin kasvanut.

Oma raha, rajavalvonta, omat puolustusvoimat ja oma parlamentti ovat itsenäisen kansallisvaltion tunnusmerkkejä. Osan näistä olemme jo menettäneet. Jos menetämme budjettivallankin Brysseliin, itsenäisyydestämme ei ole oikeastaan mitään jäljellä.

Kansallista näkökulmaa tarvitaan myös yhteistyöhön Venäjän kanssa. Suhteiden pitää olla kunnossa. Suomen ei olisi pitänyt hyväksyä Venäjä-pakotteita kansantaloudellisista syistä ja ainakin elintarvikkeiden vienti Venäjälle olisi pitänyt turvata. Maantieteelle kun emme voi mitään.

Unionin päätökset ovat tärkeitä ja koskevat meitä, mutta Saksa- ja Ranska-vetoinen unioni on meistä kaukana. Jäsenyytemme ei ole muuttanut maantiedettä.

Suomi on unionin nettomaksaja. Maksamme siis enemmän kuin saamme takaisin. Näin suomalainen veronmaksaja rahoittaa muiden unionimaiden julkisia palveluja ja investointeja. Se on kestämätöntä, koska huoltosuhde Suomessa heikkenee.

Piia Kattelus

Kansalaispuolueen eurovaaliehdokas

Seinäjoki

Kommentoi