Lukijoilta: Päihdehoidon lottorivi – asuinpaikka ratkaisee, miten hoitoon pääsee

Päihderiippuvainen ei ole riippuvainen ainoastaan itse päihteestä, vaan myös asuinpaikasta. Suomessa nimittäin asuinpaikkakunta linjaa, pääseekö asiakas päihdehoitoon ja mihin hoitopaikkaan.

Tämä ei päde muissa sairauksissa, jos vertaamme esimerkiksi diabetekseen tai syöpään ja päihdehoidon lottokupongin yhteiskunta lunastaa 1,6 miljardin euron alkoholihaittojen välittömien kustannusten hinnalla. Menetettyjä elinvuosia unohtamatta.

Mitä suurempi kaupunki, sitä haasteellisempaa on päästä hoitoon – pienemmillä paikkakunnilla asia voi järjestyä yhdellä puhelinsoitolla, toisaalla edessä voi olla kuukausien mittainen jonotus. Asiakaslähtöisyyttä ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan hoitoonsa saattavat rajoittaa myös kilpailutukset, joilla rajataan hoitomahdollisuutta rahan perusteella.

Kansantaloudellisesti tilanne on kestämätön, mikäli hoitoon haluava ei saa nopeasti tarvitsemaansa apua.

Päihderiippuvaisen vitsaus on eriarvoisuus, läheisten hoidosta puhumattakaan.

Ongelmana on päihderiippuvuuden näennäinen luokittelu sairaudeksi, jonka määrärahat kuitenkin ovat sosiaalipuolella, josta myös anotaan hoitoon pääsyä. Se on ainoa sairaus, johon hoitoa ei haeta lääkäriltä, vaan johon haetaan maksusitoumusta.

Suomi on päihderiippuvuuden tunnistamisessa sairaudeksi valitettavasti ehta takapajula.

Päihde- ja läheisriippuvuuden hoito on tuotava 2020-luvulle: tunnistaminen ja hoitosuunnitelmat on keskitettävä terveydenhuoltoon, jolloin potilaan asema on rinnastettavissa muihin sairauksiin hoitoon pääsyn, hoidon ja hoitotakuun osalta.

Terveydenhuollon jarrumiehinä toimivat vanhentunut päihdehuoltolaki, yhteiskunnallisen tiedostamisen puute, päihdetyön hoitohenkilöstön puutteellinen koulutus.

Päihdepalveluiden tarjoaminen on kuntien järjestämisvastuulla, jolloin kunta järjestää sen itselleen sopivalla tavalla.

Mutta miten näitä palveluita ja niiden tuloksellisuutta seurataan? Saadaanko tuloksia? Onko palvelu sama kuin hoito?

Suomessa pääset ehkä hoitoon, kun todistat halusi, motivaatiosi, asut oikealla paikkakunnalla, budjetissa on rahaa ja anot maksusitoumusta.

Saavat tähdet olla kohdallaan, että kaikki edellä mainitut natsaavat.

Riitta Koivula

Anna-Maija Renko

Pohjanmaan Kokoomusnaiset

Ongelmana on päihderiippuvuuden näennäinen luokittelu sairaudeksi, jonka määrärahat kuitenkin ovat sosiaalipuolella, josta myös anotaan hoitoon pääsyä.

Kommentoi