Lukijoilta: Palokunnissa toimitaan sopimuksellisesti

Eversti Mika Kalliomaa erehtyi kolumnissaan Vapaaehtoinen ja pakollinen turvallisuus (Ilkka 4.3.2019). Sopimuspalokuntatoimintaa ei voi millään muotoa luonnehtia vapaaehtoiseksi toiminnaksi. Eikä tällaista suhtautumistapaa saa tarjota palokuntalaisille.

Pelastustoimen järjestelmässä sopimuspalokuntatoiminta on kiinteä osa pelastustoimea. Tätä työtä tehdään päivittäin ja jatkuvaa (24 h/vrk) lähtövalmiutta ylläpitäen.

Vuonna 2018 paloauto lähti tehtäville sopimuspalokunnan asemalta 79 300 kertaa. Koko Suomessa sopimuspalokunnat osallistuvat joka päivä noin 140–190 hälytystehtävään.

Vapaaehtoisen toiminnan tulee täyttää kaikki seuraavat vaatimukset (EU/VM): kaikille avointa ei vaatimuksia, tehdään vapaaehtoisesti silloin kun huvittaa, jos ei huvita, ei tehdä, palkatonta, hyödyttää kolmatta osapuolta.

Sopimuspalokuntatoiminnassa toimitaan henkilökohtaisin sopimuksin (työsopimus) tai yhdistyssopimuksin. Näissä sopimuksissa sovitaan myös lähtöajasta, joka on useimmiten 5 minuuttia ja myös lähtevän yksikön vahvuudesta – se on useimmiten 1 + 3 sopimushenkilöä.

Sopimuspalokuntatoiminta ei täytä vapaaehtoisuuden kriteerejä, sillä sopimuspalokuntatoimintaan osallistuvan tulee täyttää erilaisia vaatimuksia. Palokuntatoiminnan on oltavaa varmaa. Kun hälytys tulee, lähdetään tehtäville sopimuksen mukaisesti. Palokuntatehtävistä saadaan usein palkkaa.

Vapaaehtoisuus on tälle yhteiskunnalle ja sen turvallisuudelle tärkeää. Pelastustoimen vapaaehtoistoimintaa tehdään vapaaehtoisissa palokuntayhdistyksissä (= VPK) ja muissa palokuntayhdistyksissä. Toimintaan osallistuva henkilöstö muodostaa vapaaehtoisesti pelastustoimen reserviä suuriin onnettomuuksiin. Nämä yhdistykset tukevat monin tavoin sopimuspalokuntatoimintaa.

Pelastusalaa tuntematon henkilö voi helposti erehtyä luulemaan asioiden olevan toisin kuin ne ovat. Tämä johtuu siitä, että pelastusalan sisällä käytetään käsitteitä valitettavan sekavasti. Puhutaan jopa vapaapalokunnista – joka on käsite, jonka pitäisi enää kuulua vain kesäteattereiden hupinäytelmiin.

Pelastustoimen tehtävät Suomessa hoidetaan ammatti- ja sopimuspalokuntien toimesta.

Kyse sopimuspalokuntatoiminnassa on asevelvollisuuden tapaan pelastusvelvollisuudesta.

Isto Kujala

toiminnanjohtaja, järjestöneuvos

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto

Kommentoi