Lukijoilta: Palosaaren kirjaston sulkeminen ei säästä mitään

Nyt kun taas näyttää taas siltä, että Palosaaren kirjaston sulkeminen olisi kaupungin talouden kannalta kohtalon kysymys ja saattaa olla, että ne jotka eivät asiaa tarkemmin tunne, ovat myös siinä luulossa. Siksi on syytä tarkastella tarkemmin, mitä ei taaskaan säästetä.

Jos suhteutetaan kirjastotoimen kokonaismenot kaupungin budjettiin (lähes 600 miljoonaa), ovat ne 5 miljoonaa eli noin 0,9 % koko summasta. Palosaaren kirjaston osuus on niin mitätön, ettei sen ilmaisemiseen budjetista riitä desimaalit 0,00000000 jotakin.

Suurin menoerä kirjastossa on ns. sisäinen vuokra, jolla ei ole tekemistä todellisten kiinteistökustannusten kanssa. Se on joku hihasta vedetty markkinavuokra, joka jossain on tälle kiinteistölle määritetty. Tämä sisäinen vuokra maksetaan kaupungin talotoimelle. Kun näyttää, että kirjastotoimi säästää tämän, niin kaupungin talotoimi menettää sen, jolloin ei synny kaupungille säästöä. Ihmettelen, miksi taloustoimi sallii tällaisen itsepetoksen säästöinä.

Nyt ei kuitenkaan ketään irtisanota, jolloin henkilöstökulut jäävät edelleen kirjastotoimelle ja kiinteistökulut talotoimelle.

Vertailuksi sanottakoon, että kaupungin alijäämäksi ilmoitetaan 25 miljoonaa euroa, viimeinen arvio taisi olla 43 miljoonaa. Jossain muussa on vikaa kuin Palosaaren kirjaston menoissa.

Ettei tässä kävisi kuten Palosaaren koulun sulkemisessa. Sille oli määrätty vuosivuokraksi 375 000 euroa, koska se oli niin hyväkuntoinen. Ei tuollakaan summalla ole mitään tekemistä todellisten kiinteistökustannusten kanssa. Kun oppilasmäärä jaettiin tuolla summalla, saatiin tulokseksi, että Palosaarella on kalleimmat oppilaat. Se oli perusteluna koulun sulkemiselle. Opettajia tai muutakaan henkilökuntaa ei irtisanottu.

Todelliset kiinteistökulut olivat 40 000–50 000 euroa. Ne jäivät, kun koulu suljettiin. Eli kaupunki menetti lähes satatuhatta euroa todellisina kuluina, kun koulu oli kaksi vuotta tyhjillään. Voisi todeta, että silloin siellä vasta kalliita oppilaita olikin.

Eikä tässä vielä kaikki. Kun koulun liikuntasali siirtyi talotoimelle, sille määriteltiin taas ns. sisäinen vuokra, joka on paljon enemmän kuin hallintokunnat sisäisesti velottavat toisiltaan. Vuoden päästä liikuntatoimi ilmoitti, ettei sen budjetissa ollut varauduttu nousuun ja irtisanoi sopimuksen talotoimen kanssa. Ja taas jäi tila tyhjilleen ja kiinteistökulut.

Näin kaupunki menetti ne maksut, joita seurat olisivat maksaneet kaupungille salin käytöstä, ei paljon mutta kuitenkin.

Joskus kun näitä tutkailee, alkavat hölmöläistenkin touhut näyttämään nerokkailta. Antiikin sotapäällikköä mukaillen: Vielä kerran tällaiset säästöt ja olemme hukassa.

Kari Laitala

Vaasa

Kommentoi