Lukijoilta: Palvelutaloihinkin ikäystävällinen Suomi

Vanhuspalvelulaki ohjaa toteuttamaan palveluja niin, että ne tukevat iäkkään hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta.

Iäkkään saapuessa hoivakotiin hänelle tehdään nykyisin kaikkialla hoito- ja palvelusuunnitelma. Lisäksi olisi keskusteltava elämänhistoriasta ja kiinnostuksen kohteista. Samoissa paikoissa on asukkaita erilaisista kodeista ja siten se, mikä on tärkeää ja hyvinvointia lisäävää yhdelle, ei välttämättä ole sitä toiselle

Hallitusohjelma linjaa, että henkilöstömitoitusta ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä nostetaan (sitova vähimmäismitoitus 0,7). Ohjelmassa puhutaan hoivasta, mikä tarkoittaa huolenpitoa, hoitoa, suojaa ja turvaa. Saadaanko näin riittävää sisältöä elämään?

Erilaisissa hoitoyksiköissä suurin haaste on mielekkään sisällön vähäisyys asukkaan arkipäivässä. Olisi puhuttava päivien sisällöstä, elämänmakuisesta elämästä. Kaikkien tulisi voida kokea elämänsä turvalliseksi, tarpeelliseksi ja arvokkaaksi.

Moni asukkaista on harrastanut paljon; he ovat tehneet käsitöitä, laulaneet ja soittaneet, metsästäneet ym. Hoitajillakin on erilaisia harrastuksia. Voisivatko nämä taidot kohdata hoivakotiympäristössä ja siten luoda osallisuuden tuntua?

Oikeus erilaiseen harrastamiseen on oltava kaikilla, myös hoivakodeissa.

Sen toteutumiseen tarvitaan luovuuden lisäksi ymmärrystä näiden asioiden tärkeydestä. Onneksi on jo hoivakoteja, joissa sisältörikas elämä toteutuu.

Pienillä muutoksilla tämä on mahdollista kaikkialla; järjestetään konserteista nauttivalle etäyhteys konserttiin tai sokeutuneelle äänikirjojen kuuntelua. Verkostoitumalla lisätään monipuolisuutta. Yksilöjen taidot muuttuvat yhteisiksi yhdessä tekemällä, näkemällä ja kokemalla.

Tarvitaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ymmärtämistä ja koulutuksen uudistamista niin, että hoivan rinnalla rakennetaan myös luovaa arkea. Otetaan ikäihmiset mukaan.

Anna-Liisa Ruutiainen

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin vaikuttamisvastaava

Maalahti

Kommentoi