Lukijoilta: Parannuksia tavallisen ihmisen arkeen 2020

Poikkeuksellisen vauhdikas politiikan vuosi 2019 piti sisällään monta hyvää asiaa, jotka ovat jääneet suurempien mediahuomioiden varjoon.

Loppuvuodesta päätettiin tämän vuoden valtion budjetista, joka tuo tavallisten ihmisten arkeen monella tapaa helpotuksia. Keskustan ja SDP:n yhteistyön varaan rakentuvan punamultahallituksen tärkein yhteinen missio on lisätä mahdollisuuksien tasa-arvoa Suomessa.

Punamulta haluaa lisätä eheyttä Suomessa: alueellinen, sosiaalinen, terveydellinen ja sivistyksellinen eriarvoisuus pitää kitkeä.

Esimerkiksi ansiotuloverotusta kevennetään 200 miljoonaa euroa. Kevennys kohdistetaan pieni- ja keskituloisille palkansaajille, eläketulon saajille sekä etuustulojen saajille.

Vuonna 2020 noin 70 %:lla suomalaisista käytettävissä olevat tulot lisääntyvät. Suurimman osan suomalaisista elämä paranee punamullan politiikalla.

2020 takuueläke on 834,52 euroa. Korotusta viime vuoteen on 50 euroa kuukaudessa. Kansaneläkkeeseen nousee 34 euroa. Noin 609 000 pienituloista eläkeläistä saa pienen korotuksen eläkkeeseensä. Myös Kelan maksamat vähimmäistasoiset äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat sekä sairauspäiväraha nousevat 20 euroa kuukaudessa.

Parannukset eivät varmastikaan ole vielä riittäviä ja lisätoimia tarvitaan.

Pienituloisten ja erityisesti paljon sairastavien ikäihmisten kannalta lähellä olevat, laadukkaat peruspalvelut ovat erittäin tärkeitä. Myös tämän vuoksi sote-uudistus on saatava aikaan vihdoin tällä vaalikaudella. Useiden kuntien heikko taloudellinen asema vaatii myös soten järjestämistä kuntia leveämmillä hartioilla.

Tämän vuoden tärkein tavoite keskustalla on keskittyä hoitamaan Suomen ja suomalaisten asioita. Uuden hallituksen tähtäin on tasa-arvoisemman ja työllistävämmän Suomen rakentamisessa.

Vielä tänä talvena ja keväänä on tehtävä lisää ratkaisuja, joilla saamme yhä useammalle ihmiselle töitä. Työ on parasta lääkettä myös syrjäytymisen ehkäisyssä.

Vaikeuskerrointa tavoitteen saavuttamiseen tuo toisaalla päin Suomea oleva huutava työvoimapula ja toisaalla taas vaikuttava työttömyys. Tarvitsemme uudenlaista aluepolitiikkaa, jotta ihmisillä säilyy valinnanvapaus asua siellä missä haluavat. Yksi työkalu on paikallisen sopimisen edistäminen.

Keskustan yksi kynnyskysymys hallitukseen lähtiessä oli yritysverotus. Hallitusohjelma ei sisällä yrittämisen ja omistamisen veroihin kiristyksiä. Verotuksessa yritysten toimintaympäristö säilyy näin vakaana koko vaalikauden ja helpottaa ennakointia.

Hallitusohjelmassa on useita toimenpiteitä, joilla helpotetaan yritysten työllistämistä ja uusien investointien tekemistä mm. investointien tuplapoisto verotuksessa, rekrytuki ja ensimmäisen työntekijän palkkauksen sivukulujen keventäminen.

Koko maan tasapainoista kehittämistä tuetaan merkittävillä väyläinvestoinneilla, muun muassa perusväylänpidon rahoitus on kasvaa noin 375 miljoonaa euroa verrattuna 2019 vuoteen. Tästä pysyvä tasokorotus on 300 miljoonaa euroa ja yksityisteiden valtionavustukset nousevat 20 miljoonaan euroon.

Tässä yksi tiivis listaus asioista, joiden takia keskusta on hallituksessa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kauhavalta

Kommentoi