Lukijoilta: Pätevä vai sopiva – paras valittakoon

Olli-Poika Parviainen on mielestämme pätevin hakija arvokkaiden verkostojen ansiosta Seinäjoen kaupunginjohtajaksi.

Seinäjoen tavoitteena on nousta 7 vetovoimaisimman kaupungin sijalle. Tämä edellyttää vahvoja kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja, joita hän toisi mukanaan.

Johtajavalinnoissa verkostoja ja suoria suhteita arvostetaan suuresti. Hänellä on Tampereen pormestari-kokemusta, mitä kautta Tampereen kaupungin virkamieskunta ja toimintakulttuuri on tuttua.

Seinäjoen kaupunki-strategiassa Tampere on nostettu kasvusuunnaksi. Valtion investoinnit suuntautuvat tällä hetkellä Tampereelle ja Turkuun. Kasvukäytävän rakentuminen Seinäjoelle asti vaatii kovaa lobbaus-työtä ja hyviä verkostoja.

Hänellä on vahvaa näyttöä myös yhtiöjohtamisesta sekä FinLab oy:stä että Särkänniemi oy:n puheenjohtajuuksista. Hän omaa kansainväliset suorat henkilökohtaiset suhteet Kiinaan, Eurooppaan ja Pohjoismaihin.

Seinäjoen kaupunki on aina pitänyt tiivistä yhteistyötä eduskuntaan omien kansanedustajiensa kautta. Olli-Poika tuntee eduskunnan virkamiehet ja poliitikot. Eduskunnassa ratkaisevaa on yhteistyöhalukkuus ja -taidot ns. poliittinen viitekehys ei ole siellä määräävä tekijä. Hänet tunnetaan yhteistyöhakuisena, käytännön läheisenä, asioita eteenpäin vievänä henkilönä.

Tällä hetkellä Olli-Poika työskentelee sisäministeriössä, joka tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien muiden ministeriöiden kanssa. Täten laajat suhteet ylimpään virkamieskuntaan ovat olemassa ja niille on varmastikin käyttöä kuntien selviytymistaistelussa.

Edellä esittämillämme perusteilla Olli-Poika Parviainen on mielestämme hakijoista pätevin Seinäjoen kaupunginjohtajan tehtävään.

Kaupunginvaltuuston haastattelussa hän vakuutti olevansa sitoutunut ja innostunut tehtävään. Erityisesti meihin teki vaikutuksen hänen avoin mielensä uutta tehtävää kohtaan, ei uhoten vaan terveellä tavalla nöyränä. Haastattelun jälkeen pidimme häntä siten myös sopivampana.

Kaupunginjohtajavaali käydään 15.6. kaupungintalolla suljetulla lippuäänestyksellä.

Kuka tahansa ehdokkaista tuleekaan valituksi, niin tarvitaan aitoa, reilua ja aktiivista yhteistyötä kaikkien kesken.

Helena Koivusaari

Tarja Tenkula

sd-kaupunginvaltuutetut

Seinäjoki

Kommentoi