Lukijoilta: Perustulo hyvinvoinnin pohjaksi

Elämme aikaa, jolloin köyhän pitää olla solidaarinen rikkaille. Suomen vientiteollisuus ja maailmanlaajuisessa talousjärjestelmässä pärjääminen menee suomalaisen köyhän edelle. Valmiiksi heikossa asemassa olevan ihmisen aktiivisuus ei lisäänny vähentämällä rahallisia tuloja ja leikkaamalla etuuksia, päinvastoin. Perusturva, tulot ja tuet, on oltava sillä tasolla, että ihminen voi hyvin ja pystyy olemaan aktiivinen.

Moni keskituloinen tietää, mitä ajanpuutteesta johtuva stressi on. Kun tuntuu, etteivät vuorokauden tunnit riitä kaikkeen, mitä pitäisi tehdä. Ihminen unohtelee asioita, laiminlyö yhteistä aikaa perheen kanssa, nukkuu riittämättömiä yöunia, liikkuu liian vähän - elämä kapenee. Käytännössä, kun on puute ajasta, ajatus keskittyy siihen ja kaikki muu jää huonolle hoidolle. Sama on rahan puutteen, eli köyhyyden kanssa. Ihmisen aivot keskittyvät rahan puutteeseen, jolloin kaikki muu kärsii.

Suomen nykyinen sosiaaliturvamalli on sekava, monimutkainen, hidas, vastikkeellinen ja sisältää kannustinloukkuja. Se ei aina vastaa ihmisten tarpeisiin ja työelämän muutokseen. Nykyjärjestelmä saattaa lannistaa entisestään, kyykyttää jo valmiiksi luhistunutta ja ajaa ihmisiä syvempään ahdinkoon. Lisäksi Suomen pitää poistaa eri virastojen päällekkäisyyttä ja vähentää byrokratiaa. Vasemmistoliitto näkee perustulon sosiaaliturvan uudistajana.

Perustulo olisi joustava, kannustava ja turvaa lisäävä sosiaaliturvan muoto muuttuvassa yhteiskunnassa. Perustulon tason tulee olla riittävä, niin että se vähentää köyhyyttä ja toimeentulotukiriippuvuutta. Toimeentulotuen tarpeen vähentäminen on keskeinen tapa vähentää loukkuja, sillä nimenomaan toimeentulotukea pidetään pahana kannustin- ja köyhyysloukkuna.

Vasemmistoliiton sosiaaliturvamallissa perustulo olisi 800 euroa. Rahoitus tulisi osittain siten, että perustulo korvaisi joukon nykyisiä perusturvaetuuksia sekä toimeentulotuen ja lisäksi ansio- ja pääomatulojen verotus yhtenäistettäisiin siten, että suurten tulojen verotus kiristyisi. Perustulo verotettaisiin pois niiltä, jotka eivät sitä tarvitse.

Ei perustulon kaltaista suurta yhteiskunnallista uudistusta tehdä yhdessä yössä, vaan sitä kohti tulisi mennä vaiheittain. Tulevan vaalikauden toteutuksia voisivat olla syyperusteisten minimietuuksien yhtenäistäminen, sosiaaliturvan ja palkkatulon yhteensovittamista helpottavien suojaosien korotus sekä rangaistusluonteisten karenssien poistaminen ja työttömänä opiskelun helpottaminen. Perustulokokeilua tulisi myös jatkaa sekä laajentaa.

Perustulon idea on lisätä kannusteita, luoda vapautta ja parantaa turvallisuutta. Sen avulla työttömien kontrollitarve vähenee ja byrokratia kevenee. Perustulon avulla ihminen saa mahdollisuuden yksilöidympien keinojen avulla toteuttaa itseään. Ihminen voi kouluttautua pelkäämättä leikkureita ja parantaa työllisyysmahdollisuuksiaan. Kaikkein tärkeintä on, että ihmisen stressi vähenee, elämänhallinta helpottuu ja hyvinvointi lisääntyy.

Anneli Lehto (vas.)

eduskuntavaaliehdokas

valtuustoryhmän pj.

Vaasa

Kommentoi