Lukijoilta: Pidennetty oppivelvollisuus

Ilkka-Pohjalaisen pääkirjoitus (17.10.) oli otsikoituna ”Pidennetty oppivelvollisuus ei poista riskiä syrjäytymiseen”.

Jokunen vuosi sitten, mielipidekirjoituksissa otettiin kantaa toisen asteen koulutusongelmiin, ajatuksella, että työkokemus opetuksen rinnalla nopeuttaa valmistumista alalle.

Muistelen, että vuonna 2017 oltiin huolissaan ammatillisen koulutuksen leikkauksista, koska määrärahoja supistettiin 220 miljoonalla. Pelättiin myös opettajaresursseja olevan liian vähän, jolloin opiskelijat jäisivät oman onnensa nojaan.

Valtiontalouden tarkastusviraston selvityksen mukaan (2007, 116) syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle reilut miljoona euroa, jos syrjäytyminen on kestänyt koko työiän. Taloudelliset menetykset näyttäytyvät lähinnä menetettyinä tuotantotekijöinä.

Kyse on myös syrjäytyneen nuoren elämänhallinnan ja yhteiskuntaan kiinnittymisen vaikeudesta, joka pahimmillaan ilmenee osattomuuden tunteena ja syrjäytymisriskinä.

Mielestäni opinnoissa ja työharjoittelussa tulisi kehittää hyväksi todettua mallia: oppipoika, kisälli ja mestari -ajatuksella. Opiskelija/harjoittelija osallistuu työhön asteittain, ammatinharjoittajan opastamana. Näin muodoin nuori pääsee osalliseksi ammatilliseen yhteisöön ja on kykeneväinen käsittelemään alaan liittyvää tietotaitoa asianmukaisella tavalla. Ammattitaito ja vastuu kehittyvät samassa yhteydessä.

Kouluttamattomien nuorten asema on entisestään heikentynyt. Esimerkiksi työpajoilla tehdään pääsääntöisesti työtä niiden nuorten parissa, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat tukea elämässään ja/tai koulutukseen sekä työllistymiseen liittyvissä tavoitteissaan.

Pajatoiminnan tarkoituksena on toimia yhtenä nuorten yhteiskunnallisena turvaverkkona osana muita yksilöllisiä kuntoutus-, valmennus-, koulutus- ja työllistämispalveluita (OPM 37:2004).

Työnantajat ja ammatinharjoittajat sekä ammatillinen koulutus voisivat olla myös tiiviissä yhteistyössä nuorten työpajatoiminnan kanssa.

Varmaan näin jo onkin.

Tapani Kurttila

Lapua

Kommentoi