Lukijoilta: Pidetään huolta

Ihmisen elämä on ainutlaatuinen ja ennaltaehkäisevillä toimilla saamme turvattua yhä paremmat elinolosuhteet. Terveydelliset ja hoitamattomat haitat, sairaudet tuovat kustannuksia itse henkilölle sekä yhteiskunnalle.

Olen ennaltaehkäisevien toimintojen puolestapuhuja, ja mielestäni kaikessa päätöksenteossa tulisi olla laaja-alainen näkökulma, sekä ymmärrys ennaltaehkäisevien toimintojen merkityksestä.

On huomioitavaa korjaavan vaiheen olevan kalliimpaa, en usko kenenkään olevan eri mieltä siitä, että panostukset ennaltaehkäiseviin palveluihin vähentäisivät tulevaisuudessa tarvetta korjaaville palveluille.

Ei kuitenkaan riitä, että huolehdimme palvelua ja apua tarvitsevasta. Meidän tulee huomioida myös heidät, jotka palvelua antavat.

Hoito- ja hoivatyö kehittyy ja työnvaativuus kasvaa, mutta onko henkilökunnalla mahdollisuus pysyä mukana tämän päivän resursseilla. Moni venyy ja joustaa oman jaksamisen kustannuksella.

Tehostaminen on tämän päivän sana, kustannukset eivät saisi nousta, mutta mikä on lopullinen hinta? Kaiken keskellä on ihminen, niin asiakas kuin työntekijä. On ymmärrettävä, kuinka arvokasta ja vaativaa työtä hoito- ja hoivahenkilökunta tekee.

Työoloihin on selkeästi ja tuntuvasti panostettava. Työstä on myös saatava sellainen palkka, jolla selviää arjesta ilman lisätöitä. Eikä tarvitse edes harkita työskentelyä toisella alalla tai hakeutua ulkomaille.

Päättäjien on huolehdittava kokonaisuudesta, ymmärrettävä mitä vaaditut säästöt tarkoittavat työkentällä. Hoito ja hoiva on turvattava alati, ihmiselämässä ei ole paussinäppäintä.

Ihmisiin tulee investoida!

Sari Ala-Heikkilä (sd.)

kaupunginvaltuutettu

kuntavaaliehdokas

Vaasa

Kommentoi