Lukijoilta: Pienvuokranantajan asemaa ei kannata heikentää veronkiristyksellä

Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat ehdottaneet vuokranantajien verotuksen kiristämistä siten, ettei taloyhtiölainan lyhennyksiä voisi enää jatkossa vähentää verotuksessa vuokratuloista vaan ne otettaisiin huomioon vasta asuntoa myytäessä.

Kiristyksen perusteet ovat huterat, koska mikään tilasto ei tue väitettä siitä, että nimenomaan yksityisiin asuntosijoittajiin liittyisi erityinen asuntomarkkinariski.

Veronkiristyksellä olisi useita haitallisia vaikutuksia. Muutoksen seurauksena vuokranantajien uudiskohdekysyntä laskisi merkittävästi. Tämän seurauksena rakennushankkeet uhkaisivat lykkääntyä tai jopa jäädä rakentumatta. Jos koteja rakentuu vähemmän mutta halukkaita muuttajia on yhtä paljon, johtaa tämä asumisen kallistumiseen.

Ehdotettu veronkiristys koskisi myös taloyhtiöiden korjaushankkeisiin otettuja yhtiölainojen lyhennyksiä. Tätä on vielä vaikeampi ymmärtää, koska niissä lainalla maksetaan korjauskuluja.

Osakkaiden kannustimia tehdä tarpeellisia korjauksia taloyhtiöissä pitäisi lisätä, ei vähentää. Kukaan ei korjaa turhaan, vaan remontit ovat välttämättömiä kiinteistön ylläpitämiseksi.

Ehdotettu veronkiristys myös heikentäisi pienten yksityisten asuntosijoittajien asemaa verrattuna suuriin toimijoihin, jotka omistavat kokonaisia kiinteistöjä. Näillä säilyisi oikeus tehdä poistoja hankintahinnasta.

Kiristys siis siirtäisi vuokramarkkinoiden painopistettä yhä enemmän suurten pörssiyritysten, rahastojen ja kansainvälisten toimijoiden käsiin, pois pieniltä kotimaisilta vuokranantajilta. Tahdommeko oikeasti antaa suuremman osan kodeista ulkomaisen suurpääoman käsiin?

Ehdotettua veronkiristystä ei kannata toteuttaa – varsinkaan tässä suhdannetilanteessa. Asuntosijoittaminen on yhteiskunnalle hyödyllinen, vastuullinen ja maltillisen riskin pitkäaikaissäästämisen muoto.

Suomi tarvitsee enemmän koteja.

Ville Valkonen

yhteiskuntasuhdepäällikkö, KTM

Suomen Vuokranantajat

Kommentoi