Lukijoilta: Piispa rakentamaan tulevien sukupolvien kirkkoa

Marraskuussa valitsemme Lapuan hiippakuntaan uuden piispan.

Luterilainen kirkko ja sitä myötä myös Lapuan hiippakunta elää jatkuvan muutoksen keskellä. Hiippakunnan on kehityttävä, jotta se säilyttäisi uskottavuutensa ja elinvoimansa. Tätä kautta seurakunnat pystyvät vastaamaan ihmisten hengellisiin tarpeisiin tänään ja tulevaisuudessa.

Tarvitsemme piispan, joka on kiinni kristinuskon perustassa. Tarvitsemme hengellisen johtajan, joka on tietoinen seurakuntien todellisesta tilanteesta ja haluaa turvata seurakuntien toimintaedellytykset. Tarvitsemme seurakuntien johtoa ja työntekijöitä rohkaisevan piispan.

Hiippakuntamme tarvitsee määrätietoisen ja energisen johtajan, joka kuuntelee ja on helposti lähestyttävä. Erityisesti kirkon nykytilanteessa tarvitaan johtaja, joka haluaa rakentaa sopua ja yhteyttä eri tavoin ajattelevien kristittyjen välillä monenlaisia mielipiteitä kunnioittaen.

Hiippakuntadekaani teologian tohtori Terhi Kaira on pappi, joka sanoittaa kirkon elämää, kristinuskoa ja Raamattua ymmärrettävällä kielellä, ihmisläheisesti.

Hänellä on kyky keskustella hengellisistä asioista nykypäivän ihmisten kanssa. Hän korostaa, että kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja muistuttaa Jumalan rakkauden kuuluvan kaikille.

Terhillä on vahvat vuorovaikutustaidot ja kyky löytää erottavien tekijöiden sijaan niitä asioita, jotka yhdistävät.

Terhi Kairalla on poikkeuksellisen monipuolinen työkokemus seurakuntapastorista kirkon yhteisten kehittämishankkeiden johtajaksi ja hiippakuntadekaaniksi. Hänellä on vahva tietämys kirkon opista ja elämästä, seurakuntien toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta sekä uudistuvasta kirkollisesta lainsäädännöstä.

Työhistoriansa aikana Terhille on syntynyt laajat alueelliset ja valtakunnalliset verkostot, jotka ovat piispan työssä tarpeellisia. Uskomme, että Terhistä tulisi hiippakunnan kolmea maakuntaa tasapuolisesti palveleva ja yhdistävä piispa.

Me, jo nyt yli 100 äänioikeutettua ja lukuisa joukko muita tukijoita, kannatamme Lapuan hiippakunnan piispaksi hiippakuntadekaani Terhi Kairaa.

Hän on keskitien kulkija, joka yhdistää eri tavoin ajattelevia. Hän uudistaa kirkkoa maltillisesti, lempeästi ja määrätietoisesti. Terhin johdolla Lapuan hiippakunta suuntaisi kohti tulevaisuutta avoimesti, rohkeasti ja Jumalan uudistavaan voimaan luottaen.

Minna Lainimo

vt. kirkkoherra

Ilmari Ylä-Autio

varatuomari, kirkolliskokousedustaja

Kommentoi