Lukijoilta: Pk-yritysten toiminta kriisiaikana

Olen henkilökohtaisesti todennut useissa yrityksissä niiden asiakaspalvelun ja henkilöstönriittämättömyyden. Selväksi on tullut, että yritykset käyvät pandemian seurauksena viivytystaistelua olemassa olostaan.

Pk-yritykset näyttävät matkivan samoja keinoja kuin mitä suuryritykset ovat käyttäneet. Yritykset lomauttavat henkilöstöään, vähentävät työtunteja ja heikentävät asiakaspalveluaan. Tämä voi tulla monille pk-yrityksille kalliiksi.

Yritykset jäävät usein odottamaan markkinoiden ratkaisua ongelmiensa suhteen, vaikka niiden pitäisi löytää uusia tapoja, joilla ne voisivat luoda innovaatioita tai vaihtoehtoisesti jatkaa aiempaa tuloksellista toimintaansa. Kaupan-, palvelun- ja pk-yritystoiminnan tulisi olla joustavaa, uutta luovaa ja uusia ratkaisuja etsivää.

Pk-yitysten kilpailukyky muodostuu reaktionopeudesta, tuotannon joustomahdollisuuksista, tilanteisiin sopeutumisista ja muutoksen sietämisestä muuttuneissa olosuhteissa.

Pk-yritysten tulee luoda taktisia oivalluksia ja kilpailla hyvin toimivan johdon (ja organisoinnin) opastuksella. Jokainen yritys tuo oman kilpailustrategiansa omien vahvuuksiensa varaan. Strategia määrittelee yrityksen toiminnan ja tiivistää sen mahdollisuudet kriittisillä markkinoilla.

Tämä tarkoittaa käytännössä: uusia palveluita, uusia tuotteita ja valikoimia, joilla pyritään lisäämään kilpailukykyä ja kasvattamaan kysyntää.

Yritysten tulee huolehtia siitä, että niiden omat pääomat muodostuvat riittävän suuriksi. Kriisiaikaan valmistauduttaessa johtajan tärkein tehtävä huolehtia yrityksen maksuvalmiuden riittävyydestä. Kun maksuvalmius on hyvässä kunnossa, ei yksittäiset kriisit yritystä heiluta.

Suurimman ongelman pk-yrityksissä muodostavat perinteisesti ammattitaitoisen ja aktiivisen henkilöstön vähäisyys. Sitä pyritään tavallisesti paikkaamaan yrittäjän suurella työpanoksella.

Jokainen kriisi loppuu aikanaan. Kun yrityksessä on innovatiivinen, uutta mahdollisuutta etsivä ote, se kykenee ratkaisemaan ongelmansa koskivatpa ne mitä tahansa yrityksen toimintoa.

Kriisiaikanakin markkinoilta löytyy hyvin ostovoimaisia asiakkaita. Heille kannattaa tarjota laadukkaita ja korkeatasoisia tuotteita tai palvelua nyt, kun yrityksillä on mahdollisuus yksilölliseen tuotantoon. Tämä vaatii uudenlaista ajattelutapaa, strategista ja taktista silmää ja koko kapasiteetin hyödyntämistä.

Yrityksen ei kannata jäädä odottamaan pelkästään päämiesten tilauksia (ei ehkä niitä tulekaan), vaan toimia aloitteellisesi niissä puitteissa, joita yrityksellä on mahdollista hyödyntää. On tehtävä oikeita asioita ja asiatkin oikein.

Panostakaa siis ammattitaitoisen oma-aloitteisen henkilöstön rekrytoimiseen nyt, kun siihen on mahdollisuus. Panostakaa asiakaspalveluun ja ryhtykää kehittämään liiketoimintaanne (vaikka koulutuksen avulla). Vielä on aikaa koronan aiheuttamien vahinkojen eliminoimiseen. Tarkistakaa, että yhteystietonne on ajan tasalla ja helposti asiakkaiden saatavissa. Se on edullisinta ja tehokkainta markkinointia.

Kari Kanerva

hallintotieteiden tohtori, MBA

Vaasa

Kommentoi