Lukijoilta: Poliittisten päättäjien tietotulva kuriin uusilla muodoilla

Taneli Pakkala käsitteli (I-P 14.8.) poliittisia päätöksiä tekevien henkilöiden kokemaa tietotulvaa.

Tietotulva on tullut monelle muullekin alalle, joten tietotulvan ongelman ratkaisuun tarvittaisiin joitain uusia ratkaisuja.

Yksi osa tietotulvaa on sähköisten tiedostojen määrä ja laatu, jolloin toimistoista on tullut pieniä painohalleja, joissa tulostetaan kaikenlaisia sähköisiä aineistoja.

Oman havainnon mukaan poliittisia päätöksiä tekevät suhtautuvat kyllä hyvin myönteisesti erilaisiin selvityksiin, mutta selvityksien esittämismuodossa on nykyisin paljon ongelmia.

Oman arvion mukaan tarvitsisimme täysin uuden sähköisen tiedoston muodon, joka mahdollistaisi jonkin asian selvittämisen yleisistä kuvauksista kohti hyvin tarkkaa lopputulosta.

Esimerkiksi voisi ottaa tieteelliset artikkelit, joille voitaisiin kehittää täysin oma ratkaisu.

Eli tieteellisen artikkelin uuden esitysmuodon ensimmäisellä tasolla voisi olla hyvin yleisiä kuvauksia, jonka jälkeen täysin samaa tiedostoa käyttäen voisi edetä taso kerrallaan kohti tiiviisti kirjoitetun A4-sivun mukaista esitystä.

Tunnetulla tavalla teemme nykyisin hyvin paljon lyhyitä esityksiä (esim. PowerPoint), mutta samassa esitysmuodossa ei pääse etenemään vähitellen taso kerrallaan kohti tarkempaa tietoa.

Vastaavalla tavalla poliittisille päättäjille tarjottavan tiedon esittämiseen tarvittaisiin täysin oma esittämisen muoto, jolloin jotain selvityksen asiaa esitettäisiin taso kerrallaan alkaen hyvin yleisistä aiheista ja päätyen lopuksi hyvin yksityiskohtaisiin esityksiin.

Nykytilanteessa samaa tietoa on ripoteltuna useisiin paikkoihin, vaikka kaiken oleellisen tiedon voisi koota vain yhteen esitykseen huomioiden tarjottavan tiedon eri tasot.

Taneli Pakkala esitti yhtenä ehdotuksena poliitikoiden avustajina toimivan asiantuntijakoneiston kehittämistä.

Jos kehittäisimme tiedon esittämisen täysin uudet muodot (esimerkiksi sähköinen tiedosto), niin asiantuntijakoneisto tekisi mielellään hyviä esityksiä täysin uusilla tiedon esittämisen tavoilla.

Jukka Rannila

Jalasjärvi

Kommentoi