Lukijoilta: Politiikassakin lämpöä riittää

Vaikka ulkona kelit ovat kuin Thaimaan Phuketissa, riittää politiikassa säpinää paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Noin kuukausi kuntavaaleista alamme vihdoin olla siinä tilanteessa, että lähes kaikki luottamuspaikat on neuvoteltu ja sovittu puolueiden kesken. Haluan neuvotteluiden vetäjänä kiittää kaupunkimme puolueita erinomaisesta yhteistyöstä. Puolueiden sisäisissäkin jaoissa alamme olla siinä pisteessä, että asiat voidaan elokuun ensimmäistä valtuustokokousta silmällä pitäen lyödä lukkoon. Sitä ennen nykyinen valtuusto pääsee vielä potkaisemaan Wasa Station -projektia eteenpäin kauden viimeisessä kokouksessaan 26. heinäkuuta. Länsirannikon uusi maamerkki yhdistää kulttuurin, urheilun, urbaanin maisema-asumisen ja monipuoliset palvelut ainutlaatuiseksi tapahtumakeskukseksi. Pelkästään rakennusvaihe luo valtavasti uusia työpaikkoja ja säpinää keskustan alueelle.

Kansallisella tasolla olen iloinen siitä, että täysin kohtuutonta maksuhäiriöjärjestelmää vihdoin kehitetään huomattavasti inhimillisempään ja taloudellisesti järkevämpään suuntaan. Nykyisessä järjestelmässä huomautukset voivat jäädä roikkumaan rekisteriin jopa vuosiksi sen jälkeen, kun itse velka on maksettu. Tämä on yleisen oikeustajun vastaista. Merkintä voi hankaloittaa esimerkiksi asunnon, vakuutuksen tai puhelinliittymän hankkimista. Maataloustuottajalle tämä voi aiheutua ongelmia eläinravinnon hankkimisessa. Suomessa on tällä hetkellä noin 400 000 kansalaista, joilla on maksuhäiriömerkintöjä.

Itse olin läheisessä yhteydessä järjestelmään, kun melkein 20 vuotta sitten opiskelujeni ohella aloitin työskentelyn pankin lakiasioiden osastolla. Jo viime vaalikaudella työskentelimme kaikkia puolueita edustavien kollegoiden kanssa monipuolisesti järjestelmän uudistamiseksi. On pidetty lukemattomia puheita, tehty lakialoitteita, kirjallisia kysymyksiä sekä mm. järjestetty keskustelutilaisuuksia valtiohallinnon edustajien, perintätoimistojen, pankkialan, Takuusäätiön, Finanssivalvonnan, Kuluttajaliiton, Suomen Asiakastiedon sekä Suomen Yrittäjien edustajien kanssa. Käännekohta tuli viime vuonna, kun eduskunta hyväksyi talousvaliokunnan vaatimuksen: ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto kiirehtii maksuhäiriörekisteriä koskevaa lainsäädäntöä siten, että henkilöt, jotka ovat suorittaneet maksuhäiriömerkinnän perusteena olleet maksut asianmukaisesti, tulee poistaa rekisteristä yhden kuukauden kuluttua maksun suorittamisesta”.

Eurooppalaisella tasolla huomio on kiinnittynyt EU-komission ilmastolakipakettiin. Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet – missä päin maailmaa tahansa – luovat aina uusia mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle yleisesti ja vientivetoisen energiateknologiakeskittymämme näkökulmasta erityisesti. Jokainen uusi korkean jalostusarvon vientieuro vahvistaa hyvinvointipalveluidemme rahoituspohjaa. Samalla on tiukasti valvottava, ettei mikään paketin osa heikennä maamme suhteellista kilpailukykyä. Esimerkiksi talvimerenkulun uudet päästömaksut eivät saa muodostua kohtuuttomiksi. Myös metsiin liittyen on oltava äärimmäisen tarkka. Suomen metsienhoito on vastuullista ja olemme merkittävä edelläkävijä nielujen kasvattamisen näkökulmasta. Kuten tämän lehden pääkirjoituksessa hyvin todettiin, johtaa metsien hoito Brysselistä käsin suurella todennäköisyydellä ilmaston näkökulmasta haitalliseen lopputulokseen.

Lopuksi haluan ilmaista tukeni ministeri Antti Kurvisen ajatukselle siitä, että äänestysikärajan laskemista 16 vuoteen tulisi aidosti harkita. Viime vaalien äänestysinnokkuus on ollut niin heikkoa, ettemme välttämättä ymmärräkään, mihin kehityskulkuun se voi vielä johtaa.

RKP:n vaasalainen kansanedustaja

Kommentoi