Lukijoilta: Pöllöjä paljon puissa ja pelloilla

Lintujen ja muiden luonnossa elävien eläinten lukumäärään vaikuttavat monet luonnolliset tekijät ja me ihmisetkin. Esimerkiksi, kuinka on luontaista ruokaa, ovatko säät suosineet ja metsästys ovat suuresta merkityksestä.

Monet linnut ja eläimet ovat melkein ”kaikkiruokaisia”. Tämä tarkoittaa sitä, että syötäväksi kelpaa luonnossa kasvava ravinto, kuten liha, sienet, hyönteiset, kasvit jne.

Esimerkiksi monilla linnuilla on vaikeita vuosia, kun ravinnoksi kelpaavat vain hyönteiset tai pienet nisäkkäät. Useille pikkulinnuille maistuvat ainoastaan hyönteiset sekä pöllöille pikkunisäkkäät tai hätätilassa pienemmät linnutkin. Mutta esimerkiksi ruokintapaikkojen herkut eivät kelpaa.

Pikkunisäkkäiden määrä on suoraan verrannollinen pöllöjen hyvinvointiin ja lukumäärään. Alueilla, joilla vilistää paljon vesimyyriä ja muita myyriä, siellä elää myös paljon pöllöjä.

Tänä vuonna on ainakin Suomenselällä ja Järvi-Pohjanmaalla ollut hyvä ”myyrävuosi” ja myös mäntypistiäisiä ruuaksi runsaasti. Näin on näkynyt paljon pöllölinnuillakin poikasia. Huomattavasti enemmän, mitä virallisissa tilastoissa esiintyy.

Esimerkiksi tiiran tarkkailijoiden ilmoittamia määriä eri julkaisuista seuratessa saa ihmetellä niiden virheellisyyttä. Monella paikkakunnalla on mm. huuhkajan ja pöllöjen pesinnässä nolla. Todellisuudessa pesintöjä on useita. Vuoden 2019 ja tämän vuoden kesän aikana minäkin olen löytänyt ja kuvannut useamman pesän pöllöjä ja huuhkajia. Aivan Töysän kirkonkylänkin alueella!

Pöllölajit ovatkin kehittyneet muiden luonnossa elävien ”petolintujen” ja nelijalkaisten petojen tapaan yhä rohkeammiksi pesijöiksi aivan ihmisasuntojen läheisyydessäkin. Tästä on paljon todisteita. Huuhkaja ja pöllöt sekä kotkat pesivät nykyään jo kaupunkien ja kuntakeskusten alueella.

Töysässä pesi huuhkaja aivan teollisuushallien läheisyydessä olevalle kalliolle. Ja samalla Euroopan suurimman pöllölajin lukumäärä kasvoi kolmella.

Helmipöllötkin pesivät yhä yleisemmin talojen ulkorakennusten ja palokärkien sekä muiden tikkalintujen työstämissä koloissa.

Helmipöllöjen määrät vaihtelevatkin varsin runsaasti myyrien määrän mukaan. Esimerkiksi Ponnenjärven pohjoisrannalla asuvien Terhikki ja Matti Yli-Kätkän pihapiirissä on saatu seurata ja iloita aivan pihapiirissä asuneiden neljän poikasen kesätouhuista.

Pentti Hautala

Töysä

Kommentoi