Lukijoilta: Populismi ja demokratia

”Vaasa rypee hyyskässä”. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan mielipidekirjoituksen (I-P, 13.1.2020) otsikko oli hyvä, koska se on yhtä ruma kuin koko kirjoituskin. Kirjoittajan harkintakyky on pettänyt totaalisesti. Teksti menettelisi populistisena mielipidekirjoituksena, jos sen allekirjoitukseen ei olisi lisätty kirjoittajan asemaa poliittisena vallankäyttäjänä.

Kirjoituksessa nousee esiin kaksi teemaa, demokratian mureneminen ja populismi. Huoltorakennuksesta keskustelevat kaupunkilaiset leimataan omassa kuplassaan eläviksi populisteiksi. Vaarana on populistien marssi ja demokratian polkeminen. Kirjoittajan mielestä ”onnellisuuden kaupungilta” menee pohja, jos demokratian annetaan murentua.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen Jorma Kivimäki (sd.) kirjoitti 12.1.2021 I-P:ssa ansiokkaasti vallan siirtymisestä valtuustolta kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja virkamiehille Tämän mahdollistaa kaupungin hallintosääntö ja strategia.

Yksi kantava teema huoltorakennuksesta keskustelijoilla on ollut demokratian toteutuminen päätöksenteossa. On mielenkiintoista havaita, että myös sisältä päin arvioituna vallitsee jonkin asteinen demokratiavaje.

On populismia yhdistää huoltorakennuskeskusteluun demokratiakriisi suurvallassa, Suomen lapset, nuoret, vanhukset, köyhät, leipäjonot ja työttömät. Luetellut asiat ovat tärkeitä, mutta niiden hoitamiseen on eri kanavat kuin lehden mielipidesivu.

Ikävää, että ”onnellisten ihmisten kaupungista” on tulossa populistinen slogan. Ehkä siitä joudutaan luopumaan ja puhumme tyytyväisten ihmisten kaupungista, jossa asiat ovat hallittavissa, ymmärrettävissä ja ihmisillä on tarvittavat resurssit. On tyydyttävä siihen, mikä on mahdollista.

Lopuksi helpottaa, kirjoittajakin asettuu omaan kuplaansa nauttimaan merimaisemasta oikeassa paikassa perustarpeet tyydytettyinä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja voisi kiittää ja kannustaa kansalaisia osallistumaan. Anteeksipyyntö on paikallaan.

Taide ja kulttuuri eri muodoissaan ovat kautta historian auttaneet ihmisiä selviytymään vaikeissa oloissa.

Haluan kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita ja myös paikallislehtiä I-P ja VBL mahdollisuudesta keskusteluun.

Sananvapaus ja lehdistönvapaus ovat etuoikeus.

Sinikka Terenius-Heikkilä

psykologian lisensiaatti, erikoispsykologi

Vaasa

Kommentoi