Lukijoilta: Psykiatripula on kansallinen ongelma

Vaasan keskussairaalan psykiatrian rekrytointitilanne on ollut haastava jo vuosia. Psykiatripula ei koske vain Vaasaa, vaan on koko Suomen laajuinen ongelma. Tämän hahmottaminen auttaa ymmärtämään todelliset ratkaisuvaihtoehdot.

Vuonna 2014 Lääkäriliitto arvioi, että psykiatrien määrä kääntyy laskuun ja vähenee jopa 20 % silloisesta tilanteesta. Syynä on koulutuksen ja eläköitymisten epäsuhta.

Pula on vielä oletettua pahempi, koska tarve kasvaa ja koulutusmäärät ovat jääneet ennusteiden alle. Vuosina 2010–2019 psykiatreja valmistui keskimäärin 29 vuodessa. Tällä hetkellä eläkkeelle jää noin 50 psykiatria vuodessa. Samaan aikaan psykiatrien tarve on kasvanut mm. työterveyshuollon ja yksityissektorin kysynnän vuoksi. Vuonna 2020 noin 20 % (noin 200) psykiatrian vakanssia oli joko täyttämättä tai täytetty ostopalvelulla. Monissa psykiatrian tehtävissä ostopalvelua ei saa lakisääteisten vastuiden vuoksi käyttää, vaikka haluaisikin maksaa sen jopa kolminkertaiset kustannukset.

Mielekäs työ, hyvät työolot ja johtaminen sekä mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen ovat tärkeitä kilpailtaessa rajallisesta työvoimasta. On kuitenkin ymmärrettävä, että kyse on käytännössä ns. nollasummapelistä. Kun jonkun sairaalan rekrytointi paranee, toisen vaikeutuu. Käytännössä Vaasan ensisijainen rekrytointialue on muu Pohjanmaa ja lähimpänä olevat sairaalat.

Vähien psykiatrien houkuttelu lähisairaaloista ei välttämättä ole vastuullista. Pitkällä tähtäimellä keskeistä on lisätä Vaasan keskussairaalan houkuttelevuutta tulevien psykiatrien koulutuspaikkana. Tämä edellyttää vielä vahvempaa panostamista erikoistuvien lääkäreiden ohjaukseen ja yliopistoyhteistyön syventämistä yliopiston kanssa. Tällä hetkellä on käynnistymässä professorin ja kliinisen opettajan hakuprosessi.

1.1.2022 aloittaa Pohjanmaan hyvinvointialue toimintansa ja samana vuonna valmistuu myös H-talo joka tuo nykyaikaiset tilat psykiatrialle. Hyvinvointialue on hieno mahdollisuus kehittää sekä työoloja että hoitoketjuja niin, että mahdollisimman moni apua tarvitseva ihminen saisi avun jo perustason palveluissa. Vaikeuksista huolimatta meillä on siis edessä myös mahdollisuuksia.

Samuli Saarni

sosiaalipsykiatrian ja terveydenhuollon etiikan dos.

Marina Kinnunen

sairaanhoitopiirin johtaja, VSHP

Peter Nieminen

johtajaylilääkäri, VSHP

Hans Frantz

VSHP:n hallituksen puheenjohtaja

Gösta Wilman

VSHP:n valtuuston puheenjohtaja

Kommentoi